24 okt 2005

Zaal De Rijdt wordt aangepast

In Brakel wil het gemeentebetsuur de polyvalente zaal De Rijdt aanpassen zodat die voldoet aan de normen voor geluidshinder. Op die manier is het mogelijk dat de sporthal een milieuvergunning bekomt. De sporthal staat er al zes jaar maar kan door gebrek aan milieuvergunning niet gebruikt worden. Er wordt slechts af en toe eens geturnd. Al zes jaar lang zitten de plaatselijke verenigingen te wachten tot het moment dat ze van de polyvalente zaal gebruik kunnen maken. Dat het zo lang duurde heeft te maken met een onenigheid tussen de gemeente en de ontwerper. Nu is er een minnelijke schikking bereikt. De gemeente zal 85.000 euro investeren in de akoestische aanpassingswerken.

 
Tags

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background