14 feb 2005

Verzet tegen dwarsdijk

De stichting Omer Wattez verzet zich tegen de plannen voor de aanleg van een dwarsdijk langs de Dender in Zandbergen. De natuurvereniging, die een procedure aangespannen heeft bij de Raad Van State, zegt dat overheid kwistig omspringt met de schaarse ruimte en in het bijzonder met overstromingsruimte en men daardoor de problemen verplaatst naar andere zones en woningen die vroeger nooit water en modder in huis gezien hebben.

Een grote dwarsdijk komt met de huidige plannen in tuinen, een boomgaard en in natuurgebied te liggen. Er is geen enkele reden waarom de tuinen en het natuurgebied niet meer zouden mogen overstromen zoals dat altijd het geval was volgens de vereniging. Een klein dijkje vlak tegen de woningen zou volstaan en op die manier zou men het verlies aan overstromingsruimte beperken. De huidige plannen zorgen er ook voor dat de ruimte voor waterberging afneemt.

Verder wil de vzw Omer Wattez er op wijzen dat de plannen voor de aanleg van een dwarsdijk in Overboelare, ter hoogte van de Veldekensdreef, reeds drie keer zijn aangepast. Telkens zou het gaan om meer bebouwing in valleigebied toe te laten. De dijk komt er iedere keer verder te liggen om ervoor te zorgen dat gronden nog kunnen verkaveld worden.

Ook zouden aan een kant van de Dender in Overboelare zes woningen gesloopt zijn, terwijl men aan de andere kant lustig doorbouwt. Het puin van de gesloopte woningen zou niet weggehaald zijn, om zo meer ruimte voor water te creëren, maar volledig uitgespreid zijn in het overstromingsgebied. Waardoor terug overstromingsruimte verloren gaat.

Het ophogen en bouwen in overstromingsgebied blijft dus doorgaan in Geraardsbergen. De Stichting Omer Wattez vzw gaat hiermee echter niet akkoord. De stad Geraardsbergen dient volgens de vzw deze praktijken tegen te gaan om ervoor te zorgen dat woningen geen last meer hebben van overstromingen.

Verder vragen ze dat er echt ruimte voor water komt en dat elk verlies aan overstromingsruimte gecompenseerd wordt, dit kan door bv. de vele oude ophogingen en storten in overstromingsgebieden af te graven.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

Volgende bericht

Danshappening


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background