3 aug 2005

Versnelde maatregelen tegen wateroverlast

In Brakel worden versnelde maatregelen genomen om de wateroverlast in te dijken. Een maand geleden werd Brakel zwaar getroffen door overstromingen na hevige regenval. Nu zijn de brandweer, de gemeentelijke technische dienst, Aquafin, het provinciebestuur en het Vlaams gewest rond de tafel gaan zitten en er werden concrete maatregelen agfgesproken. Eind volgend jaar komen er drie extra wachtbekkens om het overtollige water uit de Zwalmrivier op te houden. Die komen in Brakel, Opbrakel en Michelbeke. Enkele kleine waterlopen zullen rechtgetrokken worden en het slib uit de bestaande wachtbekkens wordt geruimd.

 
Tags

Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background