13 nov 2007

Verslag gemeenteraad 13 november

Vanavond vond de gemeenteraad plaats in Geraardsberen. Daar werd een deontologische commissie inzake de dienstverlening aan de bevolking opgericht. Tevens word vanaf heden het geluid veroorzaakt door spelende kinderen niet langer meer aanzien als geluidshinder.
De jeugddienst van Geraardsbergen mag de komende 2 jaar heel wat nieuwe zaken realiseren. Vanavond werd immers het jeugdbeleidsplan 2008-2010 goedgekeurd. Tevens is het Lokaal Overleg Kinderopvang is vanaf heden een gemeentelijk adviesorgaan.

Verder werd een bedrag van 28.000 euro vrijgemaakt dat zal dienen voor de renovatiewerkzaamheden en de herinrichting van het departement toerisme alsook voor de inrichting van het streekbezoekerscentrum op de Markt. Ook het ontwerp voor de herinrichting van de Vesten werd goedgekeurd.

Interpellatie-kampioen David Larmuseau had ook deze keer heel wat vragen bij het beleid van de stad. Zo trok hij de correcte opvolging van bedrijven die geen vergunningen hebben voor werkzaamheden in vraag. Aanleiding zijn de diverse aanvragen van bedrijven op de Unalsite die asbesthoudende afvalstoffen willen verwerken.

De verkrotting van het station van Zandbergen is voor Larmuseau een voorbeeld van weinig respect voor het cultureel erfgoed. Ondanks het station op de lijst van beschermde monumenten staat, is het in privé-handen en wordt het blootgesteld aan verkrotting.

Het overstromingsgevaar in Smeerebbe-Vloerzegem, de Jan De Coomanstraat en Beekstraat te Zandbergen blijven een doorn in het oog voor de bewoners. Larmuseau hoopt dat het stadsbestuur initiatieven zal nemen om op een duurzame wijze het probleem aan te pakken.

Collega Alex Wijnant merkte op dat wagens niet tot voor de ingang van de school in de Boelarestraat kunnen komen wanneer je vanuit de richting van de Zonnebloemstraat komt. Dit omdat er op zo’n 25 meter van de ijzeren rolpoort een stopteken staat.

Het probleem wordt besproken op de eerstkomende zitting van de technische ‘Commissie Verkeer’ en zal nadien door het College van Burgemeester en Schepenen besproken worden.

Tevens wil het gemeenteraadslid dat er een oplossing komt voor de lange wachtrijen aan de Muziekacademie. Door de populariteit ervan staan er bij de inschrijvingstafel (op het einde van het schooljaar) telkens lange wachtrijen. Een mogelijkheid om de inschrijving elektronisch te laten geschieden was volgens de bevoegde Schepen niet mogelijk. Gezien de grote diversiteit in de tarieven, afhankelijk van de diverse situaties en het feit dat een inschrijving en derhalve de volzetting van een klas, slechts definitief is, bij betaling van het inschrijvingsgeld.

Volgens Wijnant moet het mogelijk zijn een computerprogramma te ontwerpen, waarin alle mogelijke situaties voorzien zijn. Betaling kan volgens hem wel degelijk gebeuren via elektronische weg.

Johan Vanden Herrewegen stelde zich ondermeer vragen bij de werking van het Autonoom Gemeentebedrijf. Volgens Vanden Herrewegen is een college van commissarissen nodig ter controle van de werking. Ook bij het jeugdcentrum De Spiraal zijn er diverse hekelpunten volgens de CD&V’er. Ondermeer de geluidsoverlast, de geluidsbegrenzer die uitgeschakeld werd en het alarm dat regelmatig afgaat.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background