13 jun 2007

Verslag Gemeenteraad 13 juni 2007

Tijdens de gemeenteraad van 12 juni werd het reglement vastgesteld voor het toekennen van voorbehouden parkeerplaatsen en het gebruik van parkeerkaarten voor specifieke doelgroepen zoals gezondheidswerkers, diensten van de post en het vredegerecht. Net als bij de reeds bestaande bewonerskaarten werd de retributie vastgesteld op 12,50 euro per kaart. Vanuit de CD&V-fractie werd de vraag gesteld om ook kaarten toe te kennen aan kinesitherapeuten. Hierop wordt voorlopig niet ingegaan. Na 6 maanden zal er een evaluatie volgen.

CD&V-raadslid Alex Wijnant interpelleerde over de toenemende geluidshinder door o.m. het storten van glas op het stort van Voorde. Volgens Schepen Léonce Nachtergaele worden de nodige maatregelen genomen door ILVA om de mogelijke hinder tot een minimum te beperken.
Alex Wijnant stelt ook vast dat er de laatste tijd, voor de inrichting van bouwwerven, nogal gemakkelijk toelating verleent wordt aan aannemers om het openbaar domein in te nemen. Hij vraagt dat het stadsbestuur er zou op toezien dat er een zekere reglementering wordt in acht genomen zodat het gevaar voor o.m. voetgangers en de mobiliteitshinder geminimaliseerd wordt.

CD&V-raadslid David Larmuseau vroeg om de regels van het éénrichtingsverkeer aan het voetbalterrein van KSV Geraardsbergen te laten respecteren.

Vlaams Belang-raadslid Thierry Malfroidt had vragen i.v.m. ondermeer het sociaal huisvestingsproject “Ooievaarsnest”, de heraanleg van de voetpaden in de Hogewegstraat, en de verfraaiingswerken aan het Schendelbekeplein. Wat betreft het huisvestingsproject, is er volgens Schepen Erwin Franceus, nog geen overeenkomst tussen de Huisvestingsmaatschappij Denderstreek en de provinciale overheid. Dit dossier is dus nog niet voor uitvoering vatbaar.

Volgens Vlaams Belang-raadslid Dieter Van den Bergh zou een afvalverwerkend bedrijf voor groeiende hinder zorgen op het Unalpark. Ook zouden de nodige bouw- en milieuvergunningen niet in orde zijn. “Volgens de milieu-inspectie van het Vlaams Gewest zouden de milieuvergunningen in orde zijn”, aldus Schepen Léonce Nachtergaele. Hij voegt er wel aan toe dat er correcties moeten gebeuren betreffende de properheid in en rond het bedrijf.

Tot slot interpelleerde Open VLD-raadslid Sarah De Backer over de verlichting van het Manneken-Pis, en de slechte toestand van het wegdek van de Moenebroekstraat. Volgens Burgemeester Freddy De Chou zijn er bij de heraanleg van de Markt verschillende mogelijkheden onderzocht om een verlichting aan te brengen. De situatie zal binnenkort herbekeken worden, als men overgaat tot de herstelling van de trappen van het stadhuis. Wat het toestand van het wegdek van de Moenebroekstraat betreft valt dit onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Aangezien men op het einde van dit jaar echter begint met de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Moenebroekstraat en de Aalstersesteenweg zal men waarschijnlijk geen grote kosten meer voorzien voor de herstelling. De burgemeester had evenwel ook goed nieuws, want de fietspaden in de Moenebroekstraat en de Dijk zijn aanbesteed.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background