1 jun 2009

VERKIEZINGEN: SP.A

Zondag moeten we opnieuw naar de stembus. Dit keer voor de Vlaamse en Europese verkiezingen. Als je niet meteen bezig bent met politiek, dan blijft de vraag: “Naar wie zal je stem gaan?”.

Er zijn de grote kanonnen die iedereen kent van op televisie. Maar er zijn er ook bij uit onze eigen regio. Dagelijks stellen we de kandidaten van een andere partij voor. Mensen uit de regio. We volgen daarvoor de volgorde van de officiële kieslijsten.

Uit onze regio stuurt SP.A Dirk Vandermaelen en zijn dochter Emma, beiden op een andere lijst.

Dirk Van der Maelen, 56 jaar en parlementslid in de Kamer, is ondervoorzitter van SP.A. Je vindt hem op de lijst voor de Vlaamse verkiezingen, als lijstduwer bij de opvolgers.

Dirk woont in Smeerebbe-Vloerzegem, is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij houdt zich in zijn vrije tijd bezig met fietsen en lezen.

Wij vuurden alle kandidaten drie dezelfde vragen af:

Wat heb je in het verleden politiek al kunnen verwezenlijken?

Internationale rechtvaardigheid is altijd één van mijn speerpunten geweest. België heeft als eerste land ter wereld de Tobintaks goedgekeurd en een verbod op landmijnen, clustermunitie en wapens met verarmd uranium afgekondigd. Telkens speelde ik daar een voortrekkersrol in.

Welk verschil kan je voor de regio brengen, indien je binnenkort zou verkozen worden?

De komende jaren zullen beslissend zijn voor investeringen in de NMBS. Ik wil de belangen van Geraardsbergen verdedigen en ervoor zorgen dat, zowel richting Brussel als richting Gent, Geraardsbergenaars kunnen genieten van vlotte verbindingen.

Waarom dient de kiezer op u te stemmen?

De voorbije jaren ijverde ik niet alleen voor meer internationale rechtvaardigheid, maar ook voor meer fiscale rechtvaardigheid. 3000 euro, dat is het bedrag dat u jaarlijks meer aan belastingen betaalt omdat grote fraudeurs ze niet willen betalen. Ik wil een overheid die niet meer vraagt dan nodig, maar waarin wel iedereen zijn deel doet. Als iedereen doet wat moet, dan kunnen de belastingen op lage en gemiddelde inkomens omlaag én kunnen we onze sociale toekomst verzekeren.

Emma Van der Maelen, dochter van Dirk, vind je op de lijst van de opvolgers bij de Europese verkiezingen. Ze staat er op de 6de plaats. Emma woont in Smeerebbe-Vloerzegem en is met haar 23 lentes één van de jongste kandidates. Desondanks is ze al enkele jaren met politiek bezig. Zo ging ze in Gent politieke wetenschappen studeren en bevinden het grootste deel van haar hobby’s zich in de politieke sfeer.

Zo is ze nationaal bestuurslid van Animo (de jongeren van SP.A), politiek secretaris van SP.A in Geraardsbergen en is ze ook OCMW-raadslid in Geraardsbergen.

Ook voor Emma onze 3 vragen:

Wat heb je in het verleden politiek al kunnen verwezenlijken?

Met Animo nationaal hebben we al enkele knelpunten van de jongeren op de kaart kunnen brengen. Ook in het verkiezingsprogramma van SP.A hebben we enkele punten kunnen aanbrengen. Ondermeer het investeren in meer koten en een plafonering van de huurprijs van een woning tot 25% van het inkomen.

Met het OCMW hebben we al enkele zaken kunnen verwezenlijken in Geraardsbergen. Zo denk ik aan de beslissing om over te gaan tot bouw van een nieuw woon- en zorgcentrum en aan de oprichting van een sociaal huis.

Welk verschil kan je voor de regio brengen, indien je binnenkort zou verkozen worden?

Europa is niet langer een ver-van-mijn-bed-show. De bevoegdheden van Europa nemen steeds toe en Europa neemt steeds meer beslissingen die ingrijpen in het dagelijks leven van de (Europese) burgers. Ook de link met het lokaal niveau en Europa neemt steeds toe.
De problemen waar onze samenleving nu mee te maken heeft, kunnen niet enkel op Vlaams of Belgisch niveau opgelost worden. Op Europees vlak zullen maatregelen moeten genomen worden om de economische en financiële crisis aan te pakken. Een stem op mezelf of op de sp.a is een stem op een uitgewerkt plan om die crisis aan te pakken. Zo wil de SP.A investeren in hernieuwbare energie. Waarom? Op deze manier kunnen we duurzame jobs creëren en kunnen we rekenen op groene energie.

Europa heeft volgens de SP.A nog taken. In Europa leeft 1 kind op de 5 in armoede. Dat kinderen in de rijkste landen ter wereld nog in armoede leven, is volgens sp.a een schande. De halvering van kinderarmoede tegen 2020 moet daarom een Europese topprioriteit worden. Dat doen we door ouders een goede baan te bezorgen die ze kunnen combineren met een gezinsleven. Door van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang een Europees recht te maken. Door mannen en vrouwen echt gelijk te behandelen. Het Europa van morgen moet een menselijker Europa worden. De Europese economie moet ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd.

Waarom dient de kiezer op u te stemmen?

De uitdagingen waar we vandaag mee geconfronteerd worden zijn groter dan ooit! Geen enkel land is in staat om de fundamentele problemen die het gevolg zijn van de financiële en economische crisis alleen op te lossen. Er zijn doelgerichte hervormingen nodig om de toenemende werkloosheid, sociale ongelijkheid en het verhoogde armoederisico aan te pakken.
Europa is dan ook een noodzakelijk beleids- en actieniveau in deze steeds sneller globaliserende wereld.
Concreet zijn er 6 duidelijke prioriteiten voor ons Europese beleid:

– De uitbouw van een menselijke economie
– Een nieuw sociaal Europa – een eerlijk sociaal contract
– Europa als voortrekker in de strijd tegen klimaatsverandering
– Werk maken van een effectief Europees migratiebeleid
– Gelijke rechten én kansen voor mannen en vrouwen
– Europa als partner voor vrede, veiligheid en ontwikkeling.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background