5 jun 2009

VERKIEZINGEN: Lijst Dedecker

Zondag moeten we opnieuw naar de stembus. Dit keer voor de Vlaamse en Europese verkiezingen. Als je niet meteen bezig bent met politiek, dan blijft de vraag: “Naar wie zal je stem gaan?”.

Er zijn de grote kanonnen die iedereen kent van op televisie. Maar er zijn er ook bij uit onze eigen regio. Dagelijks stellen we de kandidaten van een andere partij voor. Mensen uit de regio. We volgen daarvoor de volgorde van de officiële kieslijsten. Lijst De Decker is de laatste in deze rubriek.

Erik De Blander is mijn zijn 58 lentes de oudste kandidaat uit de regio Geraardsbergen-Lierde. Hij staat bij Lijst Dedecker bij de lijst voor de opvolgers op de 5de plaats. Erik woont in Overboelare en is gelukkig getrouwd.
Wat heb je in het verleden politiek al kunnen verwezenlijken?
Ik ben al in de politiek vanaf 1999. In 2007 richtte ik de plaatselijke afdeling voor Lijst Dedecker op, meteen de eerste afdeling in Vlaanderen die een werking had. Zelf heb ik nog niets kunnen verwezenlijken in de politiek doordat ik nog geen kansen gekregen heb.

Welk verschil kan je voor de regio brengen, indien je binnenkort zou verkozen worden?

Als ik zou verkozen worden, wat heel klein is, zou ik me vooral inzetten voor de kleine zelfstandigen en de gewone man in de straat. Geef aan de mensen wat hen toekomt: lasten vermindering en een veilig gevoel op straat dag en nacht (door meer blauw op straat). Tevens zou ik mij ook inzetten voor de vergrijzing in onze regio, ook voor de armste onder ons. Er zijn er in onze regio genoeg die in armoede leven.

Waarom dient de kiezer op u te stemmen?
Vlaktaks 30% voor iedereen, bejaardenzorg, armoede bestrijding, een gezonde ziekte regeling voor iedereen en werk voor iedereen. Ook de jongeren moeten aan bod kunnen komen.

Nieuwkomer Katty Carion staat bij Lijst Dedecker op de 15e plaats voor de opvolgers in het Vlaamse parlement. Katty is 36 jaar, alleenstaande, en heeft 2 dochters. Ze is ondernemer in de dienstenchequesector. Tijdens haar vrije tijd gaat ze joggen en zwemmen met haar kinderen.

Wat heb je in het verleden politiek al kunnen verwezenlijken?

Ik kom voor de eerste keer op, dus heb momenteel nog geen politieke verwezenlijkingen. Wel ervaring met projecten in samenwerking met verschillende kabinetten Welzijn, Gelijke Kansen, Mobiliteit, Sociale Economie.

Welk verschil kan je voor de regio brengen, indien je binnenkort zou verkozen worden?

Als jonge ondernemer heb ik altijd een grote interesse in de socio-economische ontwikkeling van onze regio gehad. Als zaakvoerder ken ik de problemen waarmee ondernemers elke dag geconfronteerd worden.
Ook in onze regio hebben ondernemerschap en innovatie meer ruimte en zuurstof nodig. Voor de regio wil ik bijdragen tot een “cultuur van innovatie” en op die manier automatisch meer werk te creëren.
Daarom wil ik flexibele ondernemingen optimale kansen te geven om voortdurend nieuwe en betere producten en diensten te kunnen ontwikkelen. Daarvoor zijn structurele maatregelen zoals investeringen in menselijk kapitaal, promotie voor mobiliteit en meer aandacht voor openbare infrastructuur nodig. Ik stel daarom voor:

– Onthaalstructuren, mentorschap en netwerken voor starters te ontwikkelen. Deze ondersteuning moet er zijn voor zowel jonge ondernemers alsook voor mensen die al een loopbaan achter de rug hebben en nu op basis van hun opgedane kennis en capaciteiten nieuwe opportuniteiten aanboren.
– Communicatie en informatie over bestaande initiatieven (inkubatoren, risicokapitaal verlening, etc.) te verfijnen en parallelle initiatieven te fusioneren met het doel het aanbod transparanter en efficiënter te maken.
– Een brug te slaan tussen ondernemers en de tewerkstelling van zogenoemde kansengroepen (laaggeschoolden, langdurig werklozen) via ondernemernetwerken.

Meer ondernemingen in onze streek betekent ook meer zuurstof voor tewerkstelling, maar dan ook tewerkstelling voor iedereen! Vooral werkgelegenheid voor kansengroepen verdient extra aandacht. Deze kansengroepen ondersteunen en hun tijdens de verdere tewerkstelling assisteren.
In een cultuur van eigen initiatieven is het immers mogelijk een brug te slaan tussen ondernemers én de tewerkstelling van de zogenoemde kansengroepen zoals kortgeschoolden of langdurig werklozen. Ik wil hun toegang geven tot nieuwe opportuniteiten voor werk en zelfontwikkeling zonder dat ze daarbij als werkende hun rechten verliezen op voordelen zoals lagere sociale huur, studietoelage of kinderopvang. Daarvoor zijn meer flexibiliteit, evenwichtige opleidingspakketten en de intensivering van vormings- en (her)tewerkstellingstrajecten nodig.

Waarom dient de kiezer op u te stemmen?

Huisvesting: Wonen is een grondrecht en de overheid moet een goede huisvesting aanmoedigen. Dat kan door lasten op het bouwen en verbouwen zoals BTW te verminderen en de onroerende voorheffing op de eigen woning af te schaffen. Deze onroerende voorheffing bestraft huiseigenaars.

Horeca/Rookverbod: Is een zeer kwetsbare maar zeer belangrijke sector. Kosten die bedrijven of zelfstandigen beroepsmatig maken in de sector moeten voor 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Er moet een einde komen aan de wirwar van belastingen, heffingen, retributies en taksen van alle soorten overheden.
De sociale en administratieve verplichtingen voor de uitbaters kunnen soepeler, zoals die voor jobstudenten en gelegenheidsarbeid. Café-uitbaters moeten ook de vrije keuze krijgen om hun klanten in hun zaak te laten roken of niet. Zo kiest de klant zelf of hij of zij een rokerscafé binnenstapt.

Studentenarbeid: Deze wetgeving moet soepeler en eenvoudiger worden. Voor studentenarbeid moet alleen een jaarlijks plafondinkomen worden bepaald, waaronder minimale sociale bijdragen worden geheven. De student en werkgever kunnen op een centraal registratiepunt nagaan of dat plafond, van bijvoorbeeld 7.500 euro is bereikt. Wordt het plafond overschreden dan treedt de gewone sociale wetgeving in werking voor de bijkomende schijf. Het overschrijden van het plafond heeft geen invloed op de kinderbijslag of de studiebeurs van de student, maar wordt uiteraard verrekend in de inkomstenbelasting.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background