22 feb 2005

Verhoging Grotestraat

Momenteel is in de binnenstad van Geraardsbergen de renovatie van de ruimte tussen de twee Denderbruggen in uitvoering. De afdeling Bovenschelde van Waterwegen & Zeekanaal NV heeft beslist om in het kader van deze werken de beide hefbruggen, zijnde Grotestraatbrug en Wijngaardbrug, te verhogen. Deze maatregel komt er om te vermijden dat de bruggen in de toekomst nog omhoog gezet dienen te worden in periodes van hoog water. Dit was in het verleden geregeld het geval en maakte het dwarsen van de Dender voor gemotoriseerd verkeer in de binnenstad onmogelijk.

De werken voor de verhoging van de Grotestraatbrug vangen aan op dinsdag 8 maart 2005, met name de dag na de ‘Eerste toog’. Rekening houdend met normale weersomstandigheden wordt het einde der werken voorzien eind oktober 2005. Alles zal in het werk gesteld worden om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De verhoging kan opgedeeld worden in twee grote luiken. Het eerste luik burgerlijke bouwkunde omvat het verhogen van brugdek, de landhoofden en de brugkelders. Het luik wegenwerken betreft het aanpassen van de aanliggende wegenis aan de nieuwe brughoogte.

Tijdens deze werken is de Grotestraatbrug zelf volledig onderbroken voor alle verkeer.
In de fase van de burgerlijke bouwkunde zal de Sasweg vanuit de Grotestraat, alsook de Kaai en de toegang tot de Fun vanuit de Brugstraat nog toegankelijk zijn voor voetgangers. Deze eerste fase start op 8 maart 2005 en de vermoedelijke einddatum situeert zich in juni 2005.
In de fase van de wegeniswerken, die erop aansluit, zal de Sasweg en de Begijnhofkaai vanuit de Grotestraat en de Kaai, alsook de toegang tot de Fun vanuit de Brugstraat afgesloten zijn voor alle verkeer. Deze fase start in juni 2005 en zal vermoedelijk duren tot oktober 2005.
De nodige maatregelen zullen genomen worden om de Grotestraatbrug tijdens het bouwverlof, van 11 juli tot en met 31 juli 2005, oversteekbaar te maken voor voetgangers en fietsers.

Teneinde de jachtclub, de school, de Wibra, de apotheek en de tandarts in de Sasweg tijdens de volledige periode van de werken steeds bereikbaar te houden wordt een tijdelijke werfweg aangelegd. Deze wordt gerealiseerd ter hoogte van het bestaande wandelpad aan de achterkant van de school tussen de Sasweg en de Guilleminlaan. Deze weg wordt voorzien van de nodige uitwijkstroken om het verkeer in de twee richtingen op een comfortabele manier te laten passeren. Begin maart 2005 is deze weg voltooid en de bijhorende signalisatie geplaatst.

De afdeling Bovenschelde engageert er zich toe bij wijzigingen in de doorgangsmogelijk-heden steeds de bewoners en de bevolking op de hoogte te brengen via de aangepaste kanalen.

De verhoging van de Wijngaardbrug zal gebeuren na de uitvoering van de wegeniswerken op de Begijnhofkaai. Rekening houdend met normale (weers-)omstandigheden wordt de periode van uitvoering momenteel gesitueerd in december 2005.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

Volgende bericht

Bromfietser ten val


Vorige bericht

Diefstal op kerkhof


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background