23 jul 2005

Stimulans intergemeentelijk woonbeleid

Op voorstel van Vlaams minister van Wonen, Marino KEULEN, kende de Vlaamse Regering vandaag een subsidie van 268.587 euro toe aan het Regionaal Instituut voor de Samenlevingsopbouw (RISO) Vlaams-Brabant voor de opstart van het project ‘Wonen in het Pajottenland’.

De regio Pajottenland werd door de dienst huisvesting en grondbeleid van de provincie Vlaams-Brabant geselecteerd omdat het huisvestingsbeleid er nog sterk ontwikkeld moet worden. De regio kenmerkt zich door een gebrek aan sociale huurwoningen, een beperkt aantal sociale verhuurkantoren, het geringe aantal premieaanvragen en de hoge grond- en woningprijzen. De landelijke gemeenten van het Pajottenland sluiten ook nauw aan bij de Vlaamse Rand rond Brussel waar de behoefte aan betaalbare woningen zeer groot is.

Het RISO Vlaams-Brabant wil met dit project de huisvestingsproblemen in de 6 deelnemende gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen aanpakken.
Om tot een intergemeentelijk lokaal woonbeleid wordt een samenwerkingsverband opgestart tussen 6 gemeenten, 6 OCMW’s en een aantal private partners.

“Het project bestaat onder meer in de uitbouw van een woonwinkel met antennes in de 6 gemeenten. De woonwinkel richt zich tot alle bewoners uit het Pajottenland, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen en kansarmen.

Concreet zal de woonwinkel informatie verstrekken over hoe mensen premies moeten aanvragen. Men helpt ook dossiers voor een bouwaanvraag samen te stellen, men geeft technisch advies bij een verbouwing of renovatie.
De woonwinkel begeleidt huurders en inventariseert de beschikbare huurwoningen. Verder zal RISO de samenwerking stimuleren tussen de gemeenten en alle actoren die lokaal actief zijn met woonbeleid, zoals sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren”,
legt minister Keulen uit.

Het project loopt over 3 jaar. Het Vlaams Gewest trekt hiervoor 268.587 euro uit. Dit is 42,5% van de totale kost. De provincie Vlaams-Brabant komt tussen voor 20%.
RISO Vlaams-Brabant voor 35 % en de 6 gemeenten voor 2,5% van de totale projectkost. Het project wordt jaarlijks geƫvalueerd door de afdeling Woonbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Het is niet de eerste keer dat de Vlaamse Regering dergelijke samenwerkingsprojecten tussen gemeenten stimuleert. Eind 2003 voorzag minister Keulen een bedrag van 1 miljoen euro om gedurende 3 jaar gelijkaardige projecten te betoelagen:
– lokaal woonbeleid cluster Izegem van de Izegemse Huisvestingsdienst (332.428 euro);
– wooncentrum Meetjesland van het Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland (340.393 euro);
– wooninformatiecentrum van STEBO in Genk (326.449 euro).

“De ervaring met deze intergemeentelijke samenwerking is positief. Vanuit Vlaanderen helpen we kleine gemeenten om een eigen lokaal woonbeleid te voeren”, besluit de minister.

 

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background