19 jan 2010

Resultaten gemeentelijk onderzoek

Inwoners uit Lierde vinden goed onderhouden fiets- en wandelpaden een prioriteit. Dat blijkt uit een face-to-face bevraging aan 285 inwoners , tussen 18 en 75 jaar oud, uit Lierde. Thuiszorg voor senioren komt als tweede prioriteit naar boven, gevolgd door betaalbaar wonen.

Met het gezamenlijk onderzoek van het gemeentebestuur en OCMW van Lierde wou het lokaal bestuur weten wat de inwoners van de gemeentediensten en het bestuur vinden en wat er volgens hen ontbreekt.

Zowel de OCMW- als gemeentediensten zijn voor de ondervraagden vanzelfsprekende plaatsen waarnaar men zich wendt bij vragen en problemen. Daarbij valt vooral op dat het OCMW een grote bekendheid geniet en bijna alle respondenten spontaan een aantal taken van het OCMW kan opsommen. De balie, het containerpark en de bibliotheek zijn de bekendste gemeentediensten. Zowel de tevredenheid bij gemeentediensten als het OCMW ligt hoog.

Eén vierde van de respondenten zou graag meer inspanningen zien op het vlak van milieu en natuur(opkuis en onderhoud, groenbehoud en –beheer en strenger optreden tegen overtreders). Een ontmoetingsruimte en vorming voor senioren ontbreekt nog in de gemeente. Ook het inrichten van sportactiviteiten voor diverse doelgroepen wordt als een concrete nood gezien.

Daarnaast wordt er aangedrongen op uitbreiding van de speelpleinwerking naar alle schoolvakanties en de uitbouw van voor- en naschoolse opvang voor de 2,5 tot 12-jarigen.

 
Tags

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background