13 jun 2008

Resultaten bevolkingsbevraging

In samenwerking met de Federale Politie van het Arrondissement Oudenaarde heeft de Lokale Politiezone Geraarsbergen/Lierde een bevolkingsbevraging georganiseerd.

Bedoeling van deze enquête bestond erin bij de bevolking te peilen naar hun tevredenheid over de politie en haar dienstverlening. Er werd ook gevraagd naar het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid die de bewoners binnen onze zone ervaren.
Dit alles omdat de Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde, daar waar mogelijk, haar beleid wil afstemmen op de noden en grieven van haar bevolking.

750 gezinnen van Geraardsbergen en Lierde werden willekeurig geselecteerd om hieraan deel te nemen. Zij kregen begin december 2007, via de wijkagent, een enquêteformulier. 257 hiervan werden ingevuld terugbezorgd.

Uit deze ingevulde enquêtes is gebleken dat de bevolking een positieve tot zelfs zeer positieve indruk heeft over haar politie. Een derde echter vindt dat de politie kordater mag optreden tegen overlast, meer informatie moet geven over de resultaten van de politiewerking en dat de politie meer in het straatbeeld moet te zien zijn.

Onaangepaste snelheid, zwerfvuil op straat, hinderlijk parkeren, hondenpoep, woninginbraken en agressief verkeersgedrag worden dan weer als belangrijkste buurtproblemen ervaren.

Uit de bevraging blijkt dat 1 op 3 respondenten de afgelopen 12 maanden slachtoffer werd van een misdrijf, voornamelijk vernielingen en vandalisme. Toch wordt door 72% aangegeven dat ze zich nooit onveilig voelen op straat. Het Stationsplein en de Markt roepen soms een gevoel van onveiligheid op. Het Stationsplein, de Groteweg en de Lessensestraat worden dan weer beschouwd als meest verkeersonveilige plaatsen.

Zichtbare politieaanwezigheid, politiepatrouilles, aangepaste straatverlichting en infrastructuur, voldoende parkeergelegenheden en informatieborden voor overdreven snelheid zouden zorgen voor een aangenamere buurt.

Algemeen is de bevolking van Geraardsbergen en Lierde tevreden over de goede bereikbaarheid, de toegankelijkheid, de netheid en de ruime openingsuren van het politiekantoor. Ook de vlotheid van doorverwijzing, snelheid van de hulpverlening en het respecteren van de privacy scoren goed. 21% was niet tevreden over de inrichting van het politiekantoor. Aan deze verzuchting wordt in het nieuwe politiegebouw toegemoetgekomen.

De wijkagent is gekend bij 4 op 10 respondenten, meestal naar aanleiding van rechtstreeks contact. 85% van zij die de wijkagent niet kennen, wensen in de toekomst de wijkagent te ontmoeten.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background