23 feb 2006

Reactie De Padt op pamflet V.B.

Burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen reageert op een pamflet van Het Vlaams Belang. Het V.B. is van mening dat Geraardsbergen verfranst.

Burgemeester De Padt: Dat er in onze stad af en toe Frans gesproken wordt, is juist. Dat is trouwens niet onlogisch, gelet op de onmiddellijke nabijheid van Wallonië. Ook het feit dat het handelsapparaat van onze stad en ons ziekenhuis attractief genoeg zijn en voldoende kwaliteit aanbieden, oefent een aantrekkingskracht uit op onze Waalse buren.. Indien onze handelaars zich in hun contacten met hun klanten, in het Frans wensen uit te drukken, dan behoort dit tot hun grondwettelijk gewaarborgd recht..Ik neem trouwens aan dat onze inwoners wijs genoeg zijn, om zelf uit te maken welke taal zij willen gebruiken en dat zij bij voorkeur onze moedertaal zullen gebruiken.

Met een overheidsbestuur is het anders gesteld en is het onze taak en plicht de taalwetgeving te laten naleven. Dat betekent dat wij in onze contacten naar de burgers toe, ervoor zorgen dat dit in het Nederlands gebeurt. Ik heb daar in het begin van de legislatuur strikte instructies over gegeven aan onze ambtenaren. Anderstaligen moeten dus zich dan ook in voorkomend geval laten bijstaan door een tolk of door iemand die hen kan helpen. In onze stad worden door Leerpunt, dat door ons bestuur wordt betoelaagd en tegen gunstige voorwaarden huisvesting van ons heeft bekomen, op intensieve basis cursussen Nederlands verstrekt aan anderstaligen. Ook het Huis van het Nederlands heeft zitdagen in ons administratief centrum en streeft naar een verbetering van de dienstverlening ten aanzien van anderstalige volwassenen.

Tevens wordt elke nieuwkomer die zich in de gemeente komt inschrijven, ingelicht over het inburgeringsbeleid en krijgt hij een folder mee (verkrijgbaar in 14 talen) waarin hem gewezen wordt op zijn plichten..Eén ervan is het verplicht aanleren van het Nederlands. Wanneer men weigert dit te doen, wordt men beboet.

Ook vragen aan de marktkramersom bijvoorbeeld naar aanleiding van de Eerste Toog, de publiciteit in het Nederlands te voeren.

Ik meen dus dat wij maximale inspanningen leveren om verfransing tegen te gaan, waarbij men niet mag vergeten dat onze samenleving en onze maatschappij zich meer en meer openen voor anderstaligen. Het is de burger zelf – en niet altijd de overheid – die daar op een volwassen manier zal moeten mee omgaan. Ik geloof nog in die burger en wil hem niet voortdurend een moraliserend keurslijf aanmeten.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background