17 jan 2008

Provinciale premie voor thuiszorg

Wie instaat voor een zorgbehoevende heeft recht op de provinciale premie voor thuiszorg. Vaak is het de wens van bejaarden om in het vertrouwde milieu verzorgd te worden als ze afhankelijk worden van anderen. Daarom kan de provincie Oost-Vlaanderen een mantelzorgpremie toekennen aan de personen of gezinnen die bij hen thuis een zwaar zorgbehoevende verzorgen (mantelzorger).

Toch zijn er enkele voorwaarden. Zo moet de persoon voor wie gezorgd wordt minstens 21 jaar zijn op het moment van de zorgverlening. Verder moet de bejaarde door familiale en/of affectieve relaties verbonden zijn met de mantelzorger en een score hebben op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van 12 tot 14 punten (ten minste 80% invaliditeit). Tot slot moet deze samen met de mantelzorger gedomicilieerd zijn in Oost-Vlaanderen.

Tot slot zijn er de inkomensvoorwaarden voor de aanvrager:

    [*]alleenstaande: een belastbaar inkomen hebben niet groter dan 29.405,81 euro op jaarbasis,
    [*]gehuwden of samenwonenden: een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben dat 34.752,52 euro niet overschrijdt. Deze bedragen worden verhoogd met 10% per kind ten laste en bijkomend met 10% voor iedere persoon met een handicap die deel uitmaakt van het gezin, met een invaliditeitspercentage van minstens 66%.

Voor de verzorgingsperiode 2007 moet de aanvraag ingediend worden v

 

Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background