5 aug 2005

Protest tegen leemontginning

In Oost-Vlaanderen komt er protest op gang tegen het voornemen van de Vlaamse regering om twee leemontginningsgebieden gevoelig uit te breiden. Deze uitbreidingen staan in het delfstoffenplan ten behoeve van de steenbakkerijen. Het gaat om ontginningsgebieden in Denderleeuw en in Schendelbeke. De gemeentebesturen van Denderleeuw en Geraardsbergen hebben al negatief advies gegeven maar dat is niet voldoende zegt de natuurvereniging Raldes, wat staat voor regionale actiegroep leefmilieu Dender en Schelde. Die ondervindt dat de bevolking helemaal niet weet wat er te gebeuren staat en wil nu een informatiecampagne opzetten over de problematiek. Raldes zal ook het protest coördineren.

Donderdagavond was er een eerste bijeenkomst in Welle. Komende dinsdagavond gebeurt hetzelfde in Deftinge, vlakbij het ontginningsgebied van Schendelbeke.

In het gebied tussen Geraardsbergen en Dendermonde werden een vijftal mogelijke ontginningsplaatsen aangeduid. Volgens Raldes werd in al de gevallen door de gemeente negatief geadviseerd maar voorlopog beperkt het protest zich tot Schendelbeke en Denderleeuw. &br;De belangrijkste argumenten tegen de uitbreiding van het leemontginningsgebied is het verlies van waardveolle landbouwgronden, zo zou in Denderleeuw een melkveebedrijf zwaar getroffen worden, en de te verwachten verkeersoverlast. Vooral in Denderleeuw is er nauwelijks ontsluiting naar de hoofdwegen en is de bestaande wegenis helemaal niet aangepast voor veel zwaar verkeer.

Raldes vraagt aan de gemeenten om alle inwoners in te lichten over de voorliggende plannen want de vereniging heeft de indruk dat bijna niemand weet wat de plannen zijn en vreest dat eenmaal de grootschaligheid ervan doordringt de beslissing al genomen zal zijn. In Denderleeuw gaat het om een uitbreiding van 40 hectare, in Schendelbeke 50 hectare.

 

Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background