14 dec 2007

Politie maakt werk van veilige schoolomgeving

Bij de aanvang van het schooljaar 2007-2008 is de Dienst Verkeer van de lokale politie Geraardsbergen- Lierde van start gegaan met het Project Veilige Schoolomgeving. Het doel van het project is om de schoolomgeving voor alle weggebruikers veilig en leefbaar te maken, met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruikers.

In een eerste fase werd de verkeersinfrastructuur van alle scholen op het grondgebied van de politiezone Geraardsbergen-Lierde visueel in beeld gebracht adhv foto’s. Op basis daarvan werd een politionele analyse gemaakt van de schoolomgeving en werd een inventaris aangelegd van de problemen vastgesteld door de Dienst Verkeer.
Hierop aansluitend werd naar alle scholen een enquête verstuurd. Er werd gevraagd naar de vervoerswijze van de leerlingen en de problemen die de leerkrachten en directie ervaren mbt verkeersveiligheid in de omgeving van de school. Tevens werd hen gevraagd naar voorstellen die zij hadden voor het verbeteren van de verkeerssituatie.

De resultaten van deze enquête en de politionele aanbevelingen worden nu overgemaakt aan de gemeentelijke verkeerscommissies van Geraardsbergen en Lierde. Deze laatste kunnen op hun beurt adviezen formuleren naar de respectievelijke gemeenteraden.

De enquêtes in de scholen hebben aangetoond dat vooral onaangepaste snelheid en hinderlijk parkeren als probleem worden ervaren door de scholen. Daarom zullen in een eerste fase een aantal preventieve deelprojecten worden uitgewerkt in partnerschap met de schooldirecties en de leerlingen.
Voor deze projecten richt de politie zich tot zowel leerlingen van het lager onderwijs als leerlingen van het secundair onderwijs .
Afhankelijk van deze eerste (preventieve) fase kan een repressieve fase volgen.

Op 4 december werden ook nog eens de projecten aangehaald die nu reeds lopen.
Het fietsproject “Van Fietsvaardigheid tot Verkeersvaardigheid” wordt al enkele jaren georganiseerd. In het voorjaar van 2008 worden hiermee 500 leerlingen van de derde graad lager onderwijs bereikt. De leerlingen krijgen theoretische lessen van de leerkrachten en praktische richtlijnen van de politie. Er wordt stilgestaan bij gevaarlijke plaatsen en situaties en de basisverkeersregels worden aangeleerd. Het project wordt elk jaar afgesloten met een fiets”examen” op de openbare weg onder begeleiding van de politie.

Daarnaast vindt ook elk jaar een opleiding “Gemachtigd Opzichter” plaats. Dit jaar werden 18 personen opgeleid. Leerkrachten, jeugdbewegingen, ouders, etc. komen in aanmerking voor deze opleiding. Omwille van het grote succes zal dit schooljaar nog een opleiding doorgaan.

Voor verdere informatie kan je terecht bij Tamara De Geeter en Jochen Raes (project Veilige Schoolomgeving) via 054/ 43 43 84 of 054/ 43 43 58 of Bart Steeman (Opleiding gemachtigd opzichter) 054/ 43 43 57.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background