11 apr 2006

Patrick Dewael op bezoek

Het project voor vereenvoudiging van de administratieve procedure bij de politie dat in het arrondissement Oudenaarde in voege ging is een voorbeeld voor andere parketten. Er zal ook onderzocht worden of het systeem van de voetbalstewards ook voor andere evenementen kan gebruikt worden. Dat zijn enkele zaken die besproken zijn tijdens het werkbezoek van minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael aan de politiezone Geraardsbergen-Lierde.

De oudenaardse procureur Daens werkte samen met alle lokale politiezones in het arrondissement een project uit dat overbodig werk voorkomt. Hiermee bedoelt men dan de veelvuldige verhoren die na banale feiten afgenomen moeten worden en waarvan de kans dat de feiten vervolgd worden gering is. Dit systeem van ontlasting van politie valt in goede aarde bij de minister en hij is er voorstander van dat het voor nationale uitbreiding aangekaart wordt in het college van procureurs.

Er zal ook onderzocht worden of het Koninklijk Besluit rond voetbalstewards ook zonder aanpassing kan toegepast worden bij andere evenementen. Men denkt in zuid-oost-Vlaanderen in de eerste plaats aan wielerwedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen de grootste is en een massa toeschouwers naar de hellingen lokt. Het wettelijk kader om stewards tijdens wielerwedstrijden of rally’s in te zetten bestaat al, alleen moet nu onderzocht worden of het past in het bestaande KB of er een apart KB moet komen.

Tijdens het bezoek pleitte burgemeester Guido De Padt ervoor om bij de brandweerhervorming rekening te houden met het grote aantal vrijwilligers die in een brandweerkorps werken. Zonder die vrijwilligers kan een korps zoals dat van Geraardsbergen niet verder bestaan. Minister Dewael benadrukte dat het zijn bedoeling is dat de brandweer verder kan werken met vrijwilligers en dat het belangrijk is dat hun statuut verbetert. ,,Ik zal geen beslissingen nemen die haaks staan op de werking van korpsen in kleinere steden want ik kom zelf uit een stad gelijkaardig aan Geraardsbergen” zei Dewael nog.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background