7 mei 2010

Ouderenzorgers gezocht in Galmaarden

Het OCMW van Galmaarden wil een vrijwilligersnetwerk uitbouwen voor ouderenzorg. “Onze doelstelling is senioren te ondersteunen om zo lang en zo comfortabel mogelijk in hun vertrouwde thuissituatie te kunnen blijven wonen”, zegt Annelie Deteye. Zij is Maatschappelijk Assistente bij het OCMW van Galmaarden. “We willen pro-actief tewerk gaan en daarom brengen we een huisbezoek bij alle 75-jarigen om hen meer uitleg te geven over diensten en voordelen waar ze eventueel kunnen van genieten. Een tweede luik hierin is dat we een vrijwilligersnetwerk willen uitbouwen.”

Ondanks veel hulp kan geboden worden door familie, vrienden, kennissen en door diensten die hiervoor gespecialiseerd zijn, kunnen er toch nog problemen ontstaan. “Als de familie ver uit de buurt woont of door omstandigheden niet kan helpen, kunnen kleine taken en noden niet steeds door diensten opgevangen worden”, aldus Annelie Deteye. “Daarvoor zouden hulpbehoevenden terecht kunnen bij het vrijwilligersnetwerk.”

Wie graag wil toetreden tot het vrijwilligersnetwerk zal onder meer instaan voor het bieden van gezelschap, doen van kleine boodschappen, maken van een wandeling met de zorgbehoevende, enz.

Meer info: 054 31 73 08

Ook senioren die zelf behoefte hebben aan hulp van een vrijwilliger kunnen terecht op het nummer.

 

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background