18 mrt 2016

OCMW gaat Minder Mobielen Centrale oprichten

Het OCMW van Geraardsbergen gaat in samenwerking met Taxistop vanaf 1 september 2016 een Minder Mobielen Centrale oprichten.

Het OCMW van Geraardsbergen gaat in samenwerking met Taxistop vanaf 1 september 2016 een Minder Mobielen Centrale oprichten. ‘Mensen met een laag inkomen die geen eigen wagen hebben, kunnen daarop een beroep doen voor het bijwonen van activiteiten en het doen van boodschappen of een bezoek aan de dokter of apotheker’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. ‘Dit levert een win-win situatie op. Want daardoor worden ze ook uit hun isolement gehaald en kunnen ze langer binnen hun vertrouwde omgeving blijven wonen.’
Geen concurrentie voor taxidiensten en ziekenvervoer mutualiteiten
‘De Mindermobielencentrale  (MMC) die in de steigers staat, vormt onder geen enkel beding een concurrentie met de bestaande taxidiensten’, valt David Larmuseau met de deur in huis.  Wat is dan wel de bedoeling? ‘Het gaat over het aanbieden van verplaatsingmogelijkheden aan mensen met een laag inkomen.’
Dat mag niet hoger liggen dan tweemaal het bestaansminimum. De doelgroep zijn mensen met een beperkte mobiliteit: zonder een eigen wagen en die zich geen taxi kunnen veroorloven. En voor het gevraagde traject kan evenmin gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer.
‘Evenmin betekent de MMC een concurrentie voor het ziekenvervoer van de mutualiteiten’ verduidelijkt de OCMW-voorzitter. ‘Want ziekenvervoer komt niet in aanmerking.’
Wat dan wel?
De ritten zijn bedoeld voor een bezoek aan de familie, de kapper, de dokter en apotheker; of om boodschappen te doen; of om administratieve zaken in orde te brengen, bijvoorbeeld op het stadhuis, of om vergaderingen of activiteiten van verenigingen bij te wonen.
‘Het is de hoofdbedoeling om de ouderen of mensen met een handicap, de zwakste groep uit onze samenleving, uit hun sociaal isolement halen’, beklemtoont Larmuseau. ‘Ze kunnen tijdens die uitstappen een babbeltje slaan en contacten leggen. Daardoor wordt naast het doorbreken van hun eenzaamheid, ook hun welbevinden opgekrikt. Dit is een instrument bij uitstek om de eenzaamheid, een van de grote ziekten van onze tijd, te bestrijden.’
Vrijwilligers-chauffeurs
Het vervoer gebeurt door jong gepensioneerden, huisvrouwen of werklozen die zich enkele uren of dagen per week onbezoldigd ter beschikking, maar wel een reële onkostenvergoeding ontvangen. Wat roken en huisdieren betreft, is de eigenaar baas in zijn wagen.
Iedere chauffeur krijgt een badge en een chauffeurskaart, om herkenbaar te zijn, en een kilometerboekje, waarin de ritten worden geregistreerd. De vervoerde leden kunnen dan berekenen hoeveel ze moeten betalen aan het einde van de rit.
De chauffeurs moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een geldige verzekering. Taxistop sluit voor de chauffeurs een omniumverzekering af. Die dekt alle schade aan het voertuig, ook bij een ongeluk dat door hemzelf wordt veroorzaakt. De kilometers worden gerekend vanaf het moment dat de chauffeur zijn woning verlaat, via het gevraagde traject, tot hij terug thuis aankomt. Eventuele parkeerkosten worden ook aangerekend.
Het OCMW lanceert deze week een promotiecampagne om vrijwilligers-chauffeurs te recruteren.
Hoe verloopt de werking?
Een lid doet minstens 48 uur op voorhand een aanvraag bij de telefonische permanentiedienst. Vervolgens zoekt de centraleverantwoordelijke een geschikte chauffeur. Op het afgesproken tijdstip komt de chauffeur de persoon ophalen aan de woonplaats en verzorgt het gevraagde traject. Aan het einde van de rit wordt de onkostenvergoeding betaald voor het aantal gereden kilometers.
De gebruiker betaalt jaarlijks tien euro lidgeld of vijftien euro per koppel of gezin. Die omvat ook een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.
Taxistop
Het OCMW is aangesloten bij Taxistop dat de Minder Mobielen Centrales (MMC) in ons land organiseert. Dat initiatief kent op vele plaatsen een groot succes. Er bestaan 230 Centrales met 30.000 leden en 2.600 chauffeurs. Jaarlijks worden in 300.000 ritten 7,5 miljoen kilometer afgelegd.
‘Die aansluiting biedt vele voordelen’, onderstreept Larmuseau. ‘Het OCMW kan gebruik maken van de bestaande internettoepassing voor de administratie, de opleiding van de coördinatoren, de verzekeringen voor de leden en de chauffeurs en het werkingsmateriaal: chauffeurskaarten, kilometerboekjes en lidkaarten. Een personeelslid is nu al belast met de voorbereiding’, besluit de OCMW-voorzitter. ‘
INFORMATIE
Mindermobielencentrale OCMW: contactpersoon Petra Souffriau
Tel 054/ 43 20 34 – fax 054/ 43 33 20
E-mail: petra.souffriau@ocmwgeraardsbergen.be

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background