25 sep 2008

Nieuwe premie inbraakbeveiliging

Zoals heel het land ontsnapt ook Geraardsbergen niet aan het fenomeen van de inbraken. De inbraakproblematiek baart de burger zorgen en brengt een onveiligheidsgevoel teweeg.

Uit de statistieken van de lokale politie blijkt dat het aantal inbraken opnieuw gestegen zijn. Daarom speelt de stad hierop in door het premiebedrag op te trekken en de voorwaarden te wijzigen.

“De inbraakproblematiek moet ernstig genomen worden en de bestrijding ervan moet één van de beleidsprioriteiten zijn. Woninginbraken moeten op een integrale en geïntegreerde wijze aangepakt worden. Naast repressie, moet ook voldoende aandacht geschonken worden aan het voorkomen van inbraken. Vele burgers nemen nog onvoldoende maatregelen om een inbraak te voorkomen, terwijl met een aantal relatief eenvoudige (technopreventieve) maatregelen het risico op een inbraak opmerkelijk kan verminderd worden.” Zegt huisvestingsconsulent Brigitte De Vleeschauwer.

Woningen die degelijk beveiligd zijn, lopen immers minder risico’s op een inbraak én hebben een hogere kans dat een eventuele inbraakpoging vroegtijdig wordt afgebroken.

Het stadsbestuur gaat er van uit dat veiligheid belangrijk is voor elke burger, ongeacht de kadastrale waarde van de woning.
Bij nieuwbouw is het kadastraal inkomen slechts na verloop van 1 jaar bekend zodat met de huidige reglementering, bij de aanvraag het premiebedrag niet onmiddellijk kan berekend worden. Daarom wordt de berekening van het premiebedrag losgekoppeld van het kadastraal inkomen.

Door het premiebedrag op te trekken van max 186 euro naar een maximumbedrag van 200 euro (25% van de installatiekosten) wordt getracht een zo groot mogelijk doelpubliek te bereiken. De kostprijs van de aankoop en/of de installatiekosten wordt van min 124 euro naar minstens 150 euro gebracht.

Uit de politionele vaststellingen bij inbraak blijkt dat er nog steeds een duidelijk gebrek is aan fysieke beveiliging en er meer toevlucht wordt genomen tot elektronische maatregelen i.p.v. fysieke maatregelen, vandaar dat nu het voorafgaandelijk technopreventief advies verplicht wordt. Als leek is het trouwens heel moeilijk op de hoogte te blijven van de nieuwe trends op vlak van inbraakbeveiliging, daar waar de technopreventief adviseurs van de politie met een regelmaat worden bijgeschoold.

Uiterlijk 3 maanden na het verleende technopreventief advies dienen de facturen ingeleverd te zijn op de dienst Wooninfo, want momenteel constateren we dat aanvragers dit nalaten, niettegenstaande herhaalde schriftelijke aanmaningen, en dan pas een jaar later nog de premie opeisen.

Vorig jaar werden ook in tal van scholen in het Geraardsbergse inbraken gepleegd. De FOD Binnenlandse zaken ontwikkelde daarom een draaiboek om de inbraak in scholen tegen te gaan. De politie gaat binnenkort de scholen hierover informeren. Op vraag van de korpschef worden nu ook scholen opgenomen in de stedelijke premie.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background