25 jan 2011

N-VA heeft plannen tegen wateroverlast

N-VA Geraardsbergen is niet te spreken over het optreden van Freddy De Chou (SP.a) in het VRT-journaal van zondag 16 januari.

“De Geraardsbergse burgemeester wees daarin elke persoonlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de wateroverlast van de hand. Het is nochtans bekend dat de stad tijdens zijn beide ambtsperiodes regelmatig uiterst negatieve bouwadviezen van experts en van ambtenaren van Polders en Wateringen naast zich heeft neergelegd”, aldus N-VA.

De problemen in Geraardsbergen vinden hun oorsprong grotendeels in het verleden. Zowel SP.a als VLD en CD&V sprongen vroeger nogal creatief om met de gewestplannen. De Majoor Van Lierdelaan in Overboelare bijvoorbeeld was vroeger een moeras dat als vuilnisstort gebruikt werd. Later werd het stort opgehoogd, en het toenmalige stadsbestuur maakte er bouwgronden van. Kwatongen beweren dat daar nogal wat steekpenningen mee gemoeid waren.

Glenn Bogaert van N-VA Geraardsbergen erkent dat niet alle problemen veroorzaakt werden door burgemeester De Chou, maar hij stelt zich wel vragen bij zijn televisie-optreden. Vooral de smoes dat hij geen schepen is van ruimtelijke ordening zet bij Bogaert kwaad bloed.

De N-VA lanceert daarom zijn plan “Water Opnieuw Ruimte Geven”: “De overstromingsgebieden moeten in overleg met alle betrokken instanties klaar en duidelijk afgebakend worden, en er moet met onmiddellijke ingang gestopt worden met het bouwen in deze gebieden. De Dender moet zo snel mogelijk uitgediept, en waar nodig uitgebaggerd worden, de grachten moeten beter onderhouden worden, er moet een campagne gelanceerd worden voor de heraanplanting van knotwilgen en populieren. De dijken kunnen verstevigd worden, maar eigenlijk is dit niet prioritair, want in tegenstelling tot wat vaak beweerd werd, is er bij de voorbije gevallen van wateroverlast geen enkele dijk gebroken, en zeker die in Overboelare niet.”

“Voor de huizen die in de overstromingsgebieden zullen komen te liggen, dient er een uitdovingsbeleid gevoerd te worden. De gronden die reeds als bouwgrond werden ingekleurd moeten eveneens onteigend worden. Deze planschade is jammer genoeg een last voor de toekomstige generatie van Geraardsbergenaars, een zure erfenis van de kortzichtige politiek van het verleden”, aldus N-VA Geraardsbergen.

 

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background