26 nov 2007

N-VA: Gemiste kansen voor LSB

Julien Borremans, OCMW-raadslid in Geraardsbergen, is niet tevreden met het Lokaal Sociaal Beleidsplan (LSB) dat afgelopen woensdag werd goedgekeurd op de OCMW-raad.

Het LSB is een aanvullend plan, in opdracht van de Vlaamse overheid, op de beleidsplannen van de stad en het OCMW voor de periode 2008-2013.
Volgens Borremans is het LSB van Geraardsbergen een gemiste kans. “De doelstellingen, die door de stad en het OCMW naar voor worden geschoven, zijn erg minimalistisch en getuigen allerminst van een ambitieus opzet. Dit is erg merkwaardig, want Geraardsbergen is toch wel een stad met nogal wat sociale problemen. De minimale opzet wordt gewijd aan de beperkte budgettaire mogelijkheden.” zegt Borremans.

Binnen het Lokaal Sociaal Beleidsplan ligt de nadruk op het verbeteren van de woonkwaliteit, kwalitatieve dienstverlening voor specifieke aandachtsgroepen, het sociale huis en de verhoging van de tewerkstellingskansen van kansengroepen.

In Geraardsbergen worden er volgens Julien Borremans weinig concrete acties (om deze doelstellingen te bereiken) ondernomen. De initiatieven die worden genomen zijn een klusjesdienst, het oprichten van een tewerkstellingscel, het ontwikkelen van een cultuurwaardebon, financiële steun, lokaal woonoverleg, opvoedingsondersteuning, en onderzoek.

“Op zich zijn dit waardevolle acties en initiatieven, maar voor een meerderheid, waar de socialisten aan meewerken, mocht het wel heel wat meer zijn.” vindt het OCMW raadslid. “Dit LSB had een aanzet kunnen betekenen voor een geïntegreerd beleid van de stad, het OCMW en de betrokken partners op het veld. Helaas wordt het heel wat minder.” aldus Julien Borremans.

Hij geeft een overzicht van enkele belangrijke beleidsuitdagingen die onbesproken werden:
– De vergrijzing in Geraardsbergen zal zich de komende jaren spectaculair laten voelen. Momenteel is meer dan 20% van de bevolking ouder dan 60 jaar. Naast de rusthuizen is er een stijgende nood aan een goed uitgebouwde thuiszorg, dagcentra

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background