31 jan 2011

Minister Schauvliege op nieuwjaarsreceptie CD&V

Vrijdag vond in zaal De Reep in Nederboelare de nieuwjaarsreceptie plaats voor de CD&V bestuursleden van regio Aalst. Aalsters burgemeester Ilse Uyttersprot en Vlaamse Minister voor Natuur, Cultuur en Leefmilieu Joke Schauvliege waren uitgenodigd als gastsprekers.
Ilse Uyttersprot deed een warme oproep voor een nieuw initiatief van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen: de zorginnovatiecluster. Dit is een samenwerkingsverband van onderling verbonden zorginstellingen, ondernemingen, gespecialiseerde toeleveranciers, dienstverleners, overheden en verwante partners die direct of indirect actief zijn in (gezondheids)zorg. De Zorginnovatiecluster wil (de) zorg(sector) als hefboom gebruiken om tewerkstelling en economische bedrijvigheid te creëren en zo Zuid-Oost-Vlaanderen op de kaart zetten.

Vlaamse Minister van Natuur, Cultuur en Leefmilieu Joke Schauvliege haalde vervolgens enkele actuele dossiers aan binnen haar beleidsdomeinen.

Een belangrijk dossier is de Europese Nitraatrichtlijn rond waterkwaliteit. Vlaanderen en de Europese Commissie onderhandelen al een tijdje over een nieuw Mestactieplan 2011-2014. Hoewel de waterkwaliteit de voorbije vijf jaar verbeterd is en ondanks een voorstel met haalbare bemestingsnormen, dringt de Europese Commissie aan op bijkomende inspanningen om de waterkwaliteit sneller te verbeteren en dat kan enkel door de bemestingsnormen bij te sturen.
Minister Schauvliege wil aangepaste bemestingsnormen die de waterkwaliteit verbeteren, maar zo goed als geen effect op de teelt en de productie hebben. Ze zullen wel extra afzet- en verwerkingskosten met zich meebrengen. Ze benadrukte bij het overleg met Europa dat er in het verleden al heel wat inspanningen werden geleverd en vroeg begrip voor de moeilijke economische omstandigheden van de Vlaamse Land- en Tuinbouwsector.

Een ander actueel dossier is haar voorstel voor een Vlaamse reglementering met maximale geluidsniveaus voor muziek. Tot op vandaag bestaan er geen maximale geluidsnormen en daar wil Minister Schauvliege verandering in brengen om gehoorschade te voorkomen. 
Het voorstel kwam tot stand op basis van overleg met specialisten en mensen met veel ervaring op het terrein en na een vergelijkende studie met buitenlandse wetgeving. Vooral de Zwitserse wetgeving werd als basis genomen. Minister Schauvliege wil dit voorstel nu aftoetsen met de sector en dan voorleggen aan de Vlaamse Regering.

Tot slot ging de minister kort in op de waterproblematiek die Geraardsbergen de afgelopen maanden al tot twee maal toe teisterde. Minister Schauvliege is er zich van bewust dat Geraardsbergen in kwetsbaar gebied ligt en kondigde aan dat de geplande wachtbekkens er in 2012 komen en dat ook gestart zal worden met de vernieuwing van de stuwen. Het mogelijk uitbaggeren en uitdiepen van de Dender wordt verder onderzocht.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background