28 nov 2008

Meer veiligheid voor stationsomgeving

In de omgeving van het station van Geraardsbergen is er regelmatig overlast door onder andere diefstal, geweldpleging, vandalisme en verkeersproblemen. Dit blijkt uit onderzoek van de meldingen bij de politie. De lokale politie Geraardsbergen-Lierde wil deze problemen aanpakken via een samenwerkingsverband tussen NMBS, De Lijn politie, parket en stadsbestuur.

Vanuit verschillende invalshoeken werden al initiatieven genomen om de stationsomgeving aangenamer en veiliger te maken. In de beleidsplannen van de stad, politie, NMBS en De Lijn worden bovendien engagementen genomen om dit in de toekomst nog sterker te doen.
Zo krijgt de stationsbuurt prioriteit in het nieuwe zonaal veiligheidsplan 2009-2012 van de politiezone Geraardsbergen-Lierde. Het stadsbestuur van zijn kant wil tijdens de huidige bestuursperiode het ‘masterplan stationsomgeving’ realiseren, een document waarin de toekomstvisie voor deze site wordt uitgetekend. Ook de NMBS en De Lijn werken momenteel aan meer veiligheid in en rond het station van Geraardsbergen.

Om de violen op elkaar af te stemmen, nam de lokale politie het initiatief om alle betrokken partijen samen rond de tafel te brengen. Intussen vond een eerste overleg plaats tussen de procureur des konings van Oudenaarde, burgemeester De Chou, verantwoordelijken van de lokale, de federale en de spoorwegpolitie, diverse stadsdiensten en verantwoordelijken van de NMBS en De Lijn. Doel is om samen een beleidskader op te maken voor de leefbaarheid van de stationsbuurt. Reeds geleverde initiatieven kunnen zo beter op elkaar afgestemd worden en er zal worden samengewerkt rond nieuwe initiatieven.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background