29 jan 2016

Jongeren maken zelf jeugdbeleid in Geraardsbergen

Schepen van jeugd Fernand Van Trimpont wil het jeugdactieplan evalueren.

Binnen het meerjarenplan van de stad, werkt de jeugddienst met een eigen “jeugdactieplan” dat bestaat uit 5 prioriteiten: Ondersteuning van het particulier jeugdwerk, gemeentelijk jeugdwerk, jeugd en cultuur, toegankelijk jeugdwerk en “participatie en integraal jeugdbeleid”.

De nieuwe regelgeving liet niet meer toe om een eigen driejaarlijks jeugdwerkbeleidsplan te schrijven. Dit huidig jeugdactieplan is dus een onderdeel van het brede meerjarenplan van de stad, en omhelst de accenten die we leggen in het jeugdbeleid.

“Nu we in het midden van de beleidsperiode zijn, wil ik dit jeugdactieplan aan een grondige evaluatie onderwerpen”, zegt schepen van jeugd Fernand Van Trimpont. “Een goed jeugdbeleid is heel dynamisch, snel wisselend en sluit aan op nieuwe noden en tendensen. Daarom wil ik het ritme van een driejaarlijkse evaluatie en bijsturing aanhouden.”

De stem en mening van alle Geraardsbergse jongeren is hierin onmisbaar. Wie hier graag aan meewerkt kan zich aanmelden via jeugddienst@geraardsbergen.be

Het proces zal er als volgt uitzien:
– Fase 1 (5 februari 2016, 19.30 uur): Overlopen van de beleidsprioriteiten en teruggave van de verantwoordingsnota’s
We stellen kort en bondig de vijf beleidsprioriteiten en verantwoordingsnota’s voor. In deze nota geeft de jeugddienst weer welke actieplannen al dan niet volbracht zijn en waarom. Het is de bedoeling dat je op basis van deze uiteenzetting kiest over welke beleidsprioriteit(en) je verder wil reflecteren in subgroepen.
– Fase 2 (maart 2016): Overleg in subgroepen
In de subgroepen zal er, per beleidsprioriteit, ingezoomd worden op de actieplannen en concrete acties. Deze worden grondig geëvalueerd, waarna bijsturingen worden geformuleerd.
– Fase 3 (april 2016): Reflectie in plenum
Alle subgroepen komen opnieuw samen in één grote groep. In dit plenum geeft elke subgroep zijn bevindingen weer, waarna reflectie mogelijk is. Dit plenum zal zijn vertaling kennen in de schriftelijke nota ‘Bijsturing Jeugdactieplan 2014-2019’.

 

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background