28 jul 2006

Jong VLD stelt programma voor

Jong VLD Geraardsbergen organiseert zondagvoormiddag een fietstocht door de deelgemeenten van Geraardsbergen. Op die manier wil m’n de knelpunten in het beleid inzake fietspaden onder de aandacht te brengen. Jong VLD eist dat de aanleg van extra fietspaden en het onderhoud prioritair worden behandeld. De verdere inkleuring van de fietspaden is noodzakelijk voor de herkenning ervan. Verder vraagt de partij aan het stadsbestuur dat elk kind, ingeschreven in een school op het grondgebied van Geraardsbergen en kenbaar maakt met de fiets naar school te gaan, een fluo-vest krijgt.

Verder wil de jonge partij een betere informatiedoorstroming, ondermeer door de aanschaf van lichtkranten waarop doorlopend een agenda wordt voorgesteld, de parkeermogelijkheden staan, nuttige informatie omtrent de diensten van het Administratief Centrum, aanbod van cursussen, enz. staan geprojecteerd.

Een proefproject voor de heropwaardering van de beschikbare ontmoetingsplaatsen voor de jeugd, een duidelijke bewegwijzering voor de mogelijke parkeergelegenheden, alsook de aanduiding te vermelden welke parking betalend is en welke niet staat op het programma van de partij.

Ook de zone 30 moet specifiek worden aangeduid daar de borden alleen te onopvallend zijn en voor verstrooide bestuurders vaak onopgemerkt blijven. Wij stellen voor om deze zone af te bakenen met een strook ter hoogte, en met dezelfde breedte, van het fietspad maar dan in een andere kleur (bv.: blauw).

Jong VLD wil ook een stimulans voor het toerisme in het domein De Gavers. Voor Jong VLD is het zeer belangrijk dat de industriefaciliteiten verder worden uitgebreid. Bedrijven moet immers worden aangetrokken om zich in Geraardsbergen te vestigen en aldus nieuwe tewerkstelling te creëren. Niet alleen vraagt m’n een uitbreiding van de industrie maar ook de optimalisering ervan en het aantrekkelijker maken van de daarvoor bestemde sites.

Onder het motto ‘Kids are the Future!’ wil Jong VLD Geraardsbergen terug een kindergemeenteraad oprichten en vraagt m’n opnieuw werk te maken van de uitwerking hiervan. De partij stelt voor om een ‘Jeugdactiviteitenkaart’ op de markt te brengen voor de jongeren. Deze kaart zou het mogelijk maken voor de jeugd om bv. de bibliotheek te bezoeken, een bioscoopvoorstelling bij te wonen, aan een theatervoorstelling deel te nemen, etc. Op deze manier wordt de jongere gestimuleerd uit te zoeken welke kansen hij heeft en welke hij wil benutten.

Jong VLD stelt voor een ‘Begeleiderpas’ in het leven te roepen. Dit initiatief brengt het beste naar boven in jong en oud. Jongeren vanaf 17 jaar kunnen zich vrijwillig opgeven teneinde in aanmerking te komen voor een dergelijke begeleiderpas. Het stadsbestuur richt dan een aantal cursussen in waaraan de jongeren dienen deel te nemen.
Ouderen en minder(anders-)validen die beroep willen doen op een jongere om hen te begeleiden naar een evenement naar keuze (ingericht door de stad Geraardsbergen) kunnen een algemeen nummer opbellen waar dan kan worden nagegaan welke jongere beschikbaar is om de persoon in kwestie te begeleiden. Het toegangsticket (indien er één is) voor de begeleidende jongere wordt betaald door het stadsbestuur.

Jong VLD wijst op het belang van de opbouw van een derde sporthal. Geraardsbergen telt een rijkelijk aantal sportverenigingen die allemaal recht hebben op een degelijke infrastructuur, aangepast aan hun noden en behoeften.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background