7 mei 2009

HOE CRIMINEEL IS JOUW REGIO: ruzies en vechtpartijen

De lokale politie van de zone Geraardsbergen-Lierde wordt dagelijks opgeroepen voor familiale moeilijkheden, burenruzies en vechtpartijen. “De problematiek is onlosmakelijk verbonden met de samenstelling van de bevolking in onze zone.” Zegt korpschef Kristof De Pauw. “De onverdraagzaamheid in onze samenleving en de onwil om met elkaar te communiceren zijn belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die rechtstreeks inwerken op de cijfers omtrent lichamelijke integriteit.”

In 2008 werden niet minder dan 80 nieuwe dossiers opgestart voor partnergeweld. Dit is ongeveer het zelfde als vorig jaar. De lokale politie voerde vorig jaar een evaluatieonderzoek uit rond de aanpak van partnergeweld. Drie jaar geleden werd het project partnergeweld opgestart. Dat moet zorgen voor duurzame oplossingen.

Vorig jaar werden er 140 misdrijven gepleegd door jongeren. Daarnaast werden 56 problematische opvoedingssituaties gemeld aan het parket en werden 114 meldingen vanuit de scholen ontvangen (spijbelen, vechtpartijen, verwaarlozing,

 
Tags

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background