28 apr 2016

Gezinnen die beroep doen op voedselbedeling verdubbeld

In 2015 verdubbelde het aantal gezinnen dat een beroep doet op de Voedselbedeling.

In 2015 verdubbelde het aantal gezinnen dat een beroep doet op de Voedselbedeling. ‘Die ondersteuning is noodzakelijk voor een deel van de bevolking’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Geraardsbergen heeft meer dan ooit nood aan een sterk sociaal beleid.’
Elke vierde donderdag van de maand vindt de voedselbedeling plaats in het wijkcentrum De Poort. Die gebeurt door 25 vrijwilligers van het OCMW.
Gecoördineerd door het CAW maken alle verenigingen die in de Oudenbergstad actief zijn bij de voedselbedeling deel uit van een samenwerkingsverband dat werkt volgens een gemeenschappelijke visie.
In vergelijking met 2014, toen gemiddeld 76 gezinnen werden bereikt, verdubbelde dat aantal in 2015 naar 148. ‘2014 was het opstartjaar van de gecoördineerde voedselbedeling’, legt OCMW-voorzitter Larmuseau uit. ‘Maar die stijging is zeer frappant, temeer daar de toekenning gebeurt op basis van strikte criteria.’
Om recht te hebben op voedsel is een attest vereist. Dat is één, tot maximum drie maanden geldig en de toekenning gebeurt na een financieel onderzoek. Elke cliënt krijgt, afhankelijk van de gezinsgrootte, eenzelfde pakket mee naar huis.
‘Aan de basis blijven de sociale noden groot’, stelt de OCMW-voorzitter vast. ‘Steeds meer gezinnen kunnen niet langer in hun basisbehoeften voorzien. Die verdubbeling sterkt mijn overtuiging dat Geraardsbergen een sterk sociaal beleid nodig heeft om de groeiende groep mensen op te vangen die overleeft in de onderbuik van de samenleving.’
Een hoeksteen van de werking is de respectvolle behandeling. De cliënten worden opgevangen in de ontmoetingsruimte van het Wijkcentrum de Poort en krijgen een kop koffie of een tas soep. Er bestaat een mogelijkheid om contact te leggen met andere mensen en met de organisaties die meewerken aan de voedselbedeling. Nieuw is dat elke maand een vereniging zich komt voorstellen.
Vzw Stop Armoede bezorgt de pakketten aan huis bij de cliënten die onmogelijk zelf hun pakket kunnen afhalen en vzw De Vrijwilliger bedeelt noodpakketten.
De voedselbedeling legt de klemtoon op het bedelen van gezonde voeding, waaronder ook groenten en fruit. Omdat niet alle cliënten weten hoe ze de onbekende groenten in het pakket kunnen klaarmaken, worden daags na de voedselbedeling kooksessies gegeven in samenwerking met de welzijnsschakel ’t Steksken.
‘De voedselbedeling is ook meer dan het uitdelen van gratis voedsel’, legt Larmuseau uit. ‘Er wordt geïnvesteerd in een plaats waar mensen die het moeilijk hebben elkaar kunnen ontmoeten, ze iets kunnen bijleren en ook kennis maken met organisaties die een meerwaarde kunnen betekenen voor henzelf en hun gezin. Die aanpak past in onze visie om de mensen zoveel mogelijk te activeren.’
De stuurgroep, die met groot enthousiasme haar rol opneemt, wil de voedselbedeling verder uitbouwen. Nieuwe initiatieven staan op stapel. Er komt een samenwerking met het project Sociale Moestuin van het CAW. En met OCMW wordt bekeken om het aanbod uit te breiden met niet-eetbare producten.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background