14 aug 2003

Geen nieuwe Base-mast

Door Base werd een vergunning aangevraagd tot het plaatsen van een pyloon (27 m hoog) aan het voetbalplein, Bareelstraat te Idegem. Deze zou dienstig zijn voor het aanbrengen van gsm-antennes en bijhorende technische cabines.

Dergelijke vergunningen worden rechtstreeks afgeleverd door de Administratie van Ruimtelijke Ordening (AROHM) te Gent, waarbij de gemeentelijke overheden (slechts) een adviserende bevoegdheid hebben.

Het college van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen heeft in de zitting van 12 augustus negatief advies verleend in dit dosssier, waarin door de omwonenden 39 bezwaren waren ingediend.

Dit negatief advies is ondermeer gebaseerd op de overweging dat:

– verschillende operatoren gebruik moeten maken van één mast (er staat al een Mobistar-mast waaromtrent destijds ook negatief werd gegeven, maar die boven onze hoofden werd vergund). In de eerste vergunning werd overigens vermeld dat de Mobistar-pyloon in aanmerking moest komen voor het medegebruik van een andere operator.

– nog niet echt met zekerheid is aangetoond dat gsm-stralingen geen nadelige gezondheidseffecten zouden hebben en de neerplanting van gsm-stations in de nabijheid van woningen niet verantwoord is.

Tevens werd op voorstel van burgemeester De Padt door het schepencollege beslist nu reeds juridisch advies in te winnen over de mogelijkheden/acties die er kunnen aangewend worden tegen een eventuele toekenning van een vergunning door het AROHM.

Het college van Burgemeester en Schepenen menen immers dat de lokale bevolking zich terecht vragen stelt over de opportuniteit van de plaatsing van een tweede mast en gsm-station op die locatie en zijn van oordeel dat zij als lokale overheid in dit geval de belangen van hun inwoners desnoods in rechte moeten verdedigen om de komst aldaar van een tweede mast/station te verhinderen.

 

Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background