1 aug 2006

Geraardsbergen vraagt echt milieubeleid

Uit een enquête die Groen Geraardsbergen hield toont de noodzaak aan van een positieve Groene inbreng in het beleid, los van VLD en SP.a coalitie, die teveel geblunderd hebben op het gebied van het milieu (sluikstorten in Vloesberg).

Via de website van Groen! en via de brievenbus werd de enquête verspreid. Uit een honderdtal reacties filterden we de punten die het meeste aandacht verdienden.

*Een duidelijke visie op de ruimtelijke ordening van de stad is aangewezen: in landelijke gebieden is een duidelijk integratief waterbeleid noodzakelijk met strikte controle op de bouwvergunningen en het behoud van een groot deel van de open ruimte zonder verdere aantasting van de natuur.

*In het stadscentrum en in de centra van de deelgemeenten moet er meer groen komen, het Abdijpark -kleinschalig en goed toegankelijk- moet geherwaardeerd worden en waardevolle panden en gevels dienen effectief beschermd te worden met bindend advies van de erfgoedraad. Aandacht voor de leefbaarheid voor de bewoners in de binnenstad : nachtlawaai, verkeerd parkeren , hondenpoep, snelheidsduivels beter aanpakken.

*Een spreidingsbeleid van kleinschalige projecten van energiezuinige sociale woningen aangepast aan ouderen en gehandicapten is ook een aandachtspunt.

*De democratie moet versterkt worden: meer inspraak van alle raden tov het stadsbestuur: jeugdraad, milieuraad, cultuurraad, sportraad ,enz en info hierover in het stadsmagazine en op de website . Bij grootschalige projecten (vliegveld, leemontginning, crossterrein) plaatselijke bewoners voorafgaandelijk en onmiddellijk actief op de hoogte brengen van de plannen , niet enkel via een ‘aanplakbord’.

*Aanleggen van een fietsnetwerk tussen de deelgemeenten, open stellen van voetwegen , voldoende stalplaatsen voor fietsen , geen vrachtwagens in het centrum of op de ring rond Geraardsbergen. Parkeerbeleid in stadscentrum in overleg met de grote werkgevers in het centrum (OCMW, ASZ , scholen, enz)

*Meer sociale tewerkstelling voor kansarmen met duidelijk een impact naar de bevolking toe: boodschappendiensten voor senioren , fietsherstellingen, tuinonderhoud en onderhoud van het publiek domein. Uitbreiding capaciteit OCMW-crèche en buitenschoolse kinderopvang.

*Aandacht voor multicultureel samenleven: onthaal nieuwkomers in de stad, ontwikkelen visie op multicultureel samenleven, gebruik Oxfamwereldwinkel producten

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background