17 aug 2009

Forse stijging van leeflonen

Door de economische crisis was er eind vorig jaar en tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een forse toename van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor leefloon bij het OCMW van Geraardsbergen. Gemiddeld waren er de afgelopen maanden 25 procent meer dossiers in vergelijking met de laatste zes maanden van 2008.
Het OCMW van Geraardsbergen merkt een stijgende tendens in het aantal behandelde leefloondossiers. Dit alles blijkt uit de driemaandelijkse rapportage van het OCMW.

Het eerste kwartaal van 2009 is er een stijging van 20% merkbaar tegenover het laatste kwartaal van 2008. Vooral het aantal behandelde dossiers van +25-jarige leefloners steeg (in absolute cijfers van 116 naar 149).

Wanneer we de laatste zes maanden van 2008 vergelijken met de eerste zes maanden van dit jaar is de stijging zelfs 25%, namelijk van 364 behandelde leefloondossiers naar 454. De stijging van het aantal eefloondossiers -25-jarigen is hier gelijklopend met deze van de +25-jarigen.

In 2008 werd in totaal 1 159 608,13 euro besteed aan leefloon. Voor de eerste helft van 2009 bereiken we al een bedrag van 809 766,49 euro of 69,83% van het totaal bedrag dat vorig jaar besteed werd.
In vergelijking met dezelfde periode van 2008 werden in het tweede kwartaal van 2009 18% meer dossiers behandeld (182 dossiers in 2008 tegenover 215 dossiers in 2009)

Volgens OCMW-voorzitter Guido De Padt werden de eerste signalen van de economische crisis al tegen het einde van 2008 duidelijk. Het aantal cliënten steeg toen al lichtjes, maar de gevolgen van de slabakkende conjunctuur worden helemaal duidelijk in de eerste zes maanden van dit jaar.

Eenzelfde stijgende trend blijven we zien in het aantal aanvragen schuldbeheer en schuldbemiddeling. Er duiken steeds meer mensen op die geen zicht meer hebben op hun financiële situatie en wensen dat een budgetbeheerder hun financiële zaken tijdelijk overneemt om orde op zaken te stellen.

Om enigszins een antwoord te bieden aan de hoge werkloosheidscijfers voert het OCMW van Geraardsbergen een sterk activeringsbeleid. Zo is het aantal personen, tewerkgesteld via artikel 60 opgetrokken van 16 personen begin 2008 naar 26 personen begin 2009.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background