22 apr 2004

Cultuur krijgt nieuwe impulsen

Recent verscheen een persartikel i.v.m. de aanwerving van een bestuurssecretaris toerisme en een cultuurbeleidscoordinator voor de stad Geraardsbergen.

Hierbij kan verkeerdelijk de indruk zijn gewekt dat het departement Cultuur zou zijn samengevoegd met het departement Toerisme.

Niks is echter minder waar. Integendeel het departement Cultuur is juist springlevend. Wel werd met het departement Toerisme een verbeterde samenwerking uitgewerkt waarbij cultuur en toerisme nauwer gaan samenwerken. Dat hierbij een aantal personeelsleden van de dienst Cultuur dienden te verhuizen naar de Markt, dienst Toerisme is spijtig te noemen, niet mijn persoonlijke visie, maar blijkbaar noodzakelijk voor een betere coordinatie?????????????

Als schepen van Cultuur ben ik echter fier er in geslaagd te zijn om een volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, cultuurbeleidscoordinator aan te werven voor onze stad.

Mw. Rina Cosijns heeft als eerste opdracht meegekregen om binnen het jaar een integraal cultuurbeleidsplan uit te werken met oog voor :

– het cultureel erfgoed : hiermede wordt bedoeld onze Geraardsbergse musea, de uitbouw van onze archieven en het bewaren van ons immaterieel een roeren erfgoed.
– Het sociaal-cultureel werk : hiertoe behoren den amateurskunsten, het verenigingsleven,de niet formele volwassenenvorming, het bibliotheekwezen en cultuurcentra.
– De kunsten : algemeen wordt hiermee de podiumkunsten, de letteren, de muziek, de beeldende kunst en de architectuur bedoeld.

Dit beleidsplan moet uiteindelijk de basis vormen voor een vernieuwd en kwalitatief hoogstaand cultuurbeleid, voor de verdere uitbouw van ons cultuurcentrum en de bouw van een nieuwe bibliotheek.

Met de huidige beschikbare middelen zal dit zeker geen sinecure zijn. Hierbij reken ik als schepen niet alleen op de deskundigheid, de vindingrijkheid, de bekwaamheid en het talent van onze cultuurbeleidscoordinator en de andere medewerkers maar ook ons bestuur zal inspanningen moeten leveren om tot een evenwicht te komen tussen de culturele behoeften en het culturele aanbod binnen onze stad.

Het spreekt vanzelf dat de cultuurbeleidscoordinator en de bestuurssecretaris toerisme kunnen en zullen samenwerken voor bepaalde beleidsfacetten. Allen werd in het persartikel de totale verkeerde indruk gewekt dat het departement Cultuur onder de bevoegdheid van de schepen van toerisme was ondergebracht.
Als schepen van Cultuur sta ik er dat informatie aangaande mijn departement op een correcte wijze wordt weergegeven in de pers zodat de bevolking van Geraardsbergen juist wordt ingelicht.

Aldus Schepen van Cultuur, Patrick Flamez

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background