4 mrt 2012

Criminaliteit daalt in Geraardsbergen en Lierde

Jaarlijks blikt de Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde terug op het voorbije werkjaar op basis van cijfers uit eigen registratiebestanden en cijfers van de Federale Politie.

In het vijfjarig beleidsplan van de politie werd de stationsbuurt van Geraardsbergen, de gewestweg N42 en middelenmisbruik gerelateerde criminaliteit weerhouden als veiligheidsprioriteiten.

Langsheen de N42 registreerden men in 2011 evenveel verkeersongevallen met lichamelijk letsel, namelijk 31. Daarbij daalt wel de ernst van de letsels. Om het aantal verkeersongevallen met tweewielers langsheen deze weg te beheersen zal in 2012 een preventief project uitgewerkt worden.

Uit de enquête die in 2011 werd uitgevoerd in de stationsbuurt van Geraardsbergen, blijkt dat de reizigers over het algemeen tevreden zijn over de veiligheid en leefbaarheid in de stationsbuurt. Het gemiddeld aantal inbreuken neemt licht toe, wat volgens de politie te danken kan zijn aan de verhoogde aanwezigheid van de politie in de stationsbuurt.

In 2011 kenden de politiezone een daling van het aantal processen-verbaal voor drugshandel en drugsgebruik, dit betekent echter niet dat middelengerelateerde problemen van de baan zijn. “Nieuwe methoden van dealers die zich soms meerdere keren per dag gaan bevoorraden in grootsteden, zorgen ervoor dat de werklast verhoogt” geeft korpschef Kristof De Pauw aan.

Criminaliteitscijfers

“We kennen een opmerkelijke daling van de geregistreerde criminaliteit, van 2889 feiten in 2007 naar 1917 in 2011 en dit ondanks de toename van het aantal oproepen bij de 101-centrale. Dit kan onder meer te wijten zijn aan het feit dat we steeds meer de nadruk leggen op zichtbare aanwezigheid van onze politiemensen”, verduidelijkt de voorzitter van het politiecollege, Guido De Padt.

De negatieve tendens aangaande de verkeersongevallen die zicht inzette in 2009 werd in 2011 doorbroken. We kennen een daling met maar liefst 21% van het totale aantal verkeersongevallen lichamelijk letsel t.o.v. 2010. Ook de letselongevallen in het weekend dalen van 62 in 2010 naar 49 in 2011. “Dit is op zijn minst de weerspiegeling van de inspanningen die door het korps en het bestuur geleverd worden op het vlak van verkeersveiligheid” benadrukt burgemeester Marc De Brakeleer.

Tot slot zijn er het aantal misdrijven met lichamelijk geweld. “Ondanks de stijging die we kennen in 2011 t.o.v. 2010, blijft het aantal feiten (264) nog steeds beduidend lager dan het gemiddelde cijfer voor de periode 2006-2009 (336 feiten gemiddeld per jaar)”, zegt burgemeester Guido De Padt.

 

 
Tags

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background