28 apr 2005

André Denys bezoekt Brakel

Gouverneur André Denys en de Oost-Vlaamse bestendige deputatie brengen op vrijdag 29 april 2005, een bezoek aan Brakel. Dat werkbezoek kadert in de ‘Ronde van Oost-Vlaanderen’. Het achtste werkbezoek vindt plaats van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis van Brakel.

Denijs zal er de burgemeester ontmoeten en de gemeente Brakel beter leren kennen. Ondermeer ruimtelijke ordering, Milieu, Patrimonium en werken, Economie en tewerkstelling, Specifieke federale materies alsook het OCMW staan er op het programma.

Op initiatief van gouverneur André Denys besliste de bestendige deputatie om vanaf begin 2005 te starten met een ‘Ronde van Oost-Vlaanderen’. Uitgangspunt is de komende drie jaar alle 65 Oost-Vlaamse gemeenten te bezoeken om te vernemen wat er leeft bij de gemeente- en ocmwbesturen. Deze werkbezoeken moeten resulteren in een ‘Witboek’ met aanbevelingen aan de verschillende overheden (provinciaal, Vlaams en federaal).

Doel van de werkbezoeken aan de lokale overheden is te detecteren welke hinderpalen en obstakels een efficiënt lokaal beleid in de weg staan. Aldus wil het provinciebestuur Oost-Vlaanderen het partnerschap met zijn gemeenten invullen. Het programma van elk werkbezoek wordt bepaald door een combinatie van vragen en items aangebracht door de lokale besturen enerzijds en door het provinciebestuur anderzijds.

 
Tags

Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background