20 jan 2016

Alternatieve oplossing voor vredegerecht Herne

Rond Kerstmis besliste minister van justitie Koen Geens om het vredegerecht in Herne te sluiten.

De minister besliste om de rechtspraak te centraliseren in Sint-Pieters-Leeuw. Voor de inwoners van Herne, Galmaarden, Gooik en Bever die een beroep willen doen op de vrederechter was dit slecht nieuws. Pajots volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh stelde daarom aan de minister een alternatieve oplossing voor: maandelijkse zittingen in een door de gemeente te voorzien lokaal en een hertekening van de kantons om Herne, Galmaarden, Gooik en Bever in te delen bij Lennik in plaats van Sint-Pieters-Leeuw.

Een eerste voorstel dat kamerlid Kristien Van Vaerenbergh aftoetste bij de minister is het ‘justice under a tree’-principe. Het is een Afrikaans principe waar de rechters recht spreken op specifieke plaatsen in kleine dorpen zonder dat er voorzien wordt in een echt gerechtsgebouw. Dat moet ook in Herne kunnen.

“Het moet mogelijk zijn dat de gemeente enkele dagen per maand een lokaal voorziet waar de vrederechter zitting kan houden. Dat kan bijvoorbeeld in het gemeentehuis zijn of een lokaal op het OCMW. Ik heb aan de minister voorgesteld de mogelijkheid te onderzoeken dit ook in Herne te doen. De minister zal hiervoor contact opnemen met de gemeente. Zo houden we de vrederechter kort bij de bevolking in Herne.” zegt Van Vaerenbergh. De regering plant verder in een latere fase de kantons te hervormen.

Ook hier ziet het parlementslid mogelijkheden. “We moeten Herne, Bever en Galmaarden loskoppelen van Sint-Pieters-Leeuw. De afstand is gewoon te ver. Daarom pleit ik ervoor om Herne, Bever, Gooik en Galmaarden onder te brengen bij het kanton Lennik. Dat zou de inwoners heel wat kilometers besparen. Ik heb de suggestie overgemaakt aan de minister die het zal in overweging nemen bij een hertekening van de kantons.” aldus Van Vaerenbergh.

 
Tags

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background