5 feb 2016

Afsprakenkader versterkt slagkracht OCMW en VDAB

Intensieve samenwerking tussen OCMW en VDAB helpt leefloners aan een job.

De OCMW-raad heeft een afsprakennota goedgekeurd voor een intensieve samenwerking bij de bemiddeling, begeleiding en opleiding van de leefloners naar werk. De afsprakennota tussen het OCMW van Geraardsbergen en de VDAB helpt leefloners bij hun bemiddeling, begeleiding en opleiding naar werk. “Dit betekent een grote stap”, verduidelijkt OCMW-voorzitter David Larmuseau. “Want de slagkracht van zowel het OCMW als de VDAB worden versterkt.” 

Het OCMW krijgt via deze overeenkomst toegang tot het programma Mijn Loopbaan van de VDAB. Dit stelt haar in staat om op maat van de leefloners een traject voor hun loopbaan uit te stippelen. In functie van de meervoudige problematieken waarmee ze worden geconfronteerd, zal tijdens hun zoektocht naar werk vanuit het OCMW een aangepaste ondersteuning en begeleiding gebeuren. 

Een tweede pijler van deze overeenkomst is de ‘warme overdracht’ van alle gegevens. Enkele weken voor het einde van de tewerkstelling van de leefloner in Artikel 60 zal een Driegesprek plaatsvinden tussen enerzijds de begeleider van het OCMW en de consulent van de VDAB en anderzijds de leefloner. “Het doel is het opstellen van een concreet actieplan op maat voor elke leefloner”, weet OCMW-voorzitter David Larmuseau. “En die overdracht van informatie houdt ook in dat alle gegevens worden opgeladen in het programma Mijn Loopbaan, waarbij ook de competentieprofielen worden aangepast.”

Het OCMW gaat verder een beroep op de dienstverlening van de VDAB in het kader van de arbeidsbemiddeling. Zo worden de bemiddelbare leefloongerechtigden met een kennis van het Nederlands onmiddellijk doorverwezen naar de VDAB, waardoor hun zoektocht naar werk onmiddellijk begint. Hetzelfde gebeurt bij de doorstroming naar opleidingen die aansluiten bij het gekozen jobdoelwit en de screening wanneer nog onduidelijkheid bestaat over hun afstand tot de arbeidsmarkt. 

Last but not least voorziet de overeenkomst in een periodiek overleg tussen de VDAB en het OCMW. De ervaring leert dat plaatselijk cliëntoverleg een zeer goede methodiek is om de werkzoekenden vooruit te helpen in hun zoektocht naar werk. Een bijkomend voordeel is dat in dat overleg ook andere instanties zoals het CAW of collectieve schuldbemiddelaars worden betrokken. Voorzitter Larmuseau is zeer in zijn nopjes over dit akkoord. “Bij de begeleiding van de leefloners zetten we een zeer grote stap vooruit. Deze overeenkomst is ook een uitstekend voorbeeld van een geïntegreerde werking. Het OCMW en de VDAB behouden hun identiteit, maar hun slagkracht wordt aanzienlijk versterkt.” 

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background