4 mei 2007

ACW wil klimaatdebat lokaal in de praktijk omzetten

Sinds de film ‘An Inconvenient Truth’ overal in Vlaanderen werd en wordt getoond, is het klimaatdebat bijzonder actueel. Ook in onze regio zijn er tal van initiatieven om het thema onder de aandacht te brengen, al dan niet op aansturing vanuit het middenveld. Telkenmale worden beleidsvoerders opgeroepen om stappen vooruit te zetten en zich niet te beperken tot vage intenties of symbooldiscussies.

ACW betreurt dat het debat, ook op gemeentelijk niveau, al te vaak een (partij-)politiek karakter krijgt. Discussies verzanden vaak ook door naïeve of onhaalbare voorstellen naar voor te schuiven. ACW pleit veeleer voor kleine daadwerkelijke initiatieven, die een sensibiliserend effect hebben naar de inwoners uit de gemeente. Het klimaatdebat is bij uitstek een federaal, Europees, zelfs mondiaal debat. Lokale besturen moeten niet zozeer meepraten, maar vooral doen. En dat betekent voor ACW kleine praktische maatregelen die bijdragen tot sensibilisering bij de inwoners van de gemeente. ACW hoopt dat deze maatregelen tot stand komen via een knap en eerlijk samenspel tussen gemeentebestuur enerzijds en middenveld (via de gemeentelijk milieuraad) anderzijds. De gemeentelijke milieuraad lijkt voor ACW hiervoor een geschikt vehikel.

Concreet schuift ACW drie suggesties naar voor, met de vraag aan de 21 gemeenten uit de regio Aalst-Oudenaarde om deze suggesties in de praktijk om te zetten.

1) Gemeenten stimuleren verenigingen en gezinnen tot participatie aan en start van Klimaatwijken

Met de klimaatwijken wordt het Kyoto-protocol tot in de woonkamer gebracht. Groepen gezinnen in de wijk en de gemeente, samengebracht in klimaatwijken, gaan een weddenschap aan. Ze wedden met hun gemeentebestuur dat ze 8 % kunnen sparen op hun energiefactuur op 6 maanden tijd. Te weten: Vlaanderen moet 7,5 % sparen in 2010 t.o.v. 1990.

Indien de wijk het engagement haalt krijgen ze een beloning van de gemeente en een energiebonus van de energienetbeheerder en/of provincie. De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt dit al; sommige gemeenten ook. En het middenveld is prioritaire partner, dus twee keer prijs.

2) Gemeenten geven gratis bouwadvies aan inwoners

Gemeentebesturen kunnen een contract afsluiten met de MilieuAdviesWinkel uit Gent om een project Bouwadvies uit te werken. Omdat uit enquêtes van Vlaams Energie Agentschap gebleken is dat persoonlijk advies een groot verschil maakt in de uitvoering van milieuvriendelijke toepassingen en gezien de grote vraag ernaar, heeft de MilieuAdviesWinkel het project Bouwadvies uitgewerkt. Met deze nieuwe dienst wil de MilieuAdviesWinkel bouwers en verbouwers nog gerichter helpen. Twee architecten staan klaar om de bouw- en verbouwingsplannen van milieubewuste bouwheren door te lichten op energiezuinigheid en duurzaam water- en materialengebruik. Een verslag maakt het advies compleet. Deze dienst is voor de inwoners van bepaalde gemeenten zelfs helemaal gratis zolang de voorraad gesubsidieerde uren strekt.

3) Gemeenten kopen groene stroom voor het eigen patrimonium

Ons elektriciteitsgebruik heeft gevolgen voor het leefmilieu. Kunnen we die beperken? Ja! De elektriciteitsmarkt wordt vrij gemaakt: zo kunnen we een dynamiek op gang brengen ten gunste van groene stroom. Hoe? Door “kwaliteitsstroom” te eisen. We kunnen het aanbod aan groene stroom laten toenemen door duidelijk te maken dat er wel degelijk vraag naar is! In de aanbestedingen voor elektriciteit wordt dan best een ‘groene’ clausule ingeschreven, zodat de leveranciers prijs kunnen maken voor hun aanbod ‘groene’ elektriciteit. En de lokale besturen kunnen daarin nog een extra dimensie steken, net zoals het provinciebestuur heeft gedaan: met een werk-in-eigen-streek-clausule (garantie dat Electrabel stroom uit Ruien levert – symboolclausule).

Met deze drie concrete suggesties hoopt ACW dat het klimaatdebat in onze regio concreter en minder vrijblijvend wordt.

Ook de Christelijke Arbeidersbeweging engageert zich om binnen de eigen diensten en organisaties een intern milieuzorgsysteem te onderzoeken en een voorbeeldfunctie op te nemen naar de leden, vrijwilligers of militanten.

 

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background