9 feb 2006

Aanleg gasleiding uitgesteld

De aanleg van de gasleiding op de Berendries in Brakel wordt uitgesteld naar juni. Eerst moeten alle wielerwedstrijden gepasseerd zijn. Elk jaar doorkruisen bijna honderd wielermanifestaties de gemeente. Dat kost de politie en de organisatie binnen de gemeente veel geld en het heeft rechtsreeks invloed op een aantal werken zoals op de Berendries.
Er wordt in Brakel ook veel per paard gereden. Om de ruiters te plezieren wordt de buurtweg Brakelbos verboden terrein voor alle gemotoriseerde voertuigen. Fietsers mogen dus wel passeren. Het verbod geldt vanaf de parking van het Brakelbos tot aan de grens van Vloesberg. Aan het gemeentebestuur van Vloesberg wordt gevraagd een gelijkaardige verbod uit te vaardigen voor de buurtweg op haar grondgebied zodat het verbod ook geldt in de andere rijrichting.

 
Tags

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background