In Ninove wil het stadsbestuur windturbines laten zetten. Het is de bedoeling dat de opbrengst ervan dan maximaal zou terugvloeien naar de stad zelf, de inwoners en de omwonenden. Het bestuur zal op de gemeenteraad ook voorstellen om stadsgrond in een openbare aanbesteding voor alle energieproducenten uit te geven.

De exacte locaties van de windmolens zijn nog niet bekend, en zullen dan ook afhangen van de voorstellen die de stad zal binnen krijgen. Uiteraard zullen de voorstellen rekening moeten houden met de wettelijke bepalingen inzake geluid en slagschaduw.