Vanaf juni mogen de inwoners van de 4 Oost-Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden IBOGEM, ILvA, IVM, en MIWA alle plastic verpakkingen aanbieden in de blauwe zak.  
Naast plastic flessen mogen dan ook plastic folies, schaaltjes, vlootjes, zakjes en potjes bij het PMD. 

De nieuwe regels zijn eenvoudig. Is het een verpakking en is het gemaakt van plastic? Dan mag het bij het PMD. Voor botervlootjes, folies en yoghurtpotjes zal de weigeringssticker dus niet meer nodig zijn.

Dit betekent voor de inwoners van de betrokken gemeenten een pak minder restafval. 

Oude zakken blijven geldig.
Wie nog een voorraad blauwe zakken heeft, mag deze blijven gebruiken.
De prijs van de zak en de data vermeld op de inzamelkalender blijven dezelfde. 

Alle betrokken inwoners zullen de komende dagen een infofolder in de bus ontvangen over de nieuwe PMD-zak en de nieuwe sorteerregels.
De informatie is ook online te vinden op de website www.denieuweblauwezak.be.