Zottegems burgemeester Jenne De Potter heeft samen met 39 andere Oost-Vlaamse besturen, het charter voor een gezonde gemeente voor de periode 2019–2024 ondertekent. “Aandacht voor gezonde voeding en voldoende bewegen zijn enkele van de engagementen die we als stad aangaan”, zegt De Potter.

Zottegem is reeds actief op heel wat domeinen, zegt burgemeester De Potter. Zo organiseren wij jaarlijks heel wat preventiecampagnes. In het verleden waren we bijvoorbeeld al actief rond het vroegtijdig opsporen van darmkanker of borstkanker. We zijn ook pilootgemeente in de ”generatie rookvrij”-campagne. We stapten als eerste gemeente in Oost-Vlaanderen in het project 'Generatie Rookvrij' van Kom Op Tegen Kanker waarbij we gaan voor rookvrije stedelijke sport- en speelterreinen vanaf januari 2019.

“Bedoeling van de actie is om kinderen rookvrij te laten opgroeien en de sigaret zoveel mogelijk te weren op die plaatsen waar precies veel kinderen samen komen, zoals speelterreinen. Want zien roken, doet roken”, aldus burgemeester Jenne De Potter. “Er wordt daarbij gewerkt worden met signalisatieborden op de speel- en sportvelden met het logo van Generatie Rookvrij waarbij we vooral sensibiliseren en positief aanmoedigen om niet te roken.”