De secundaire scholen in Geraardsbergen gaan woensdag collectief de straat op voor het klimaat. Allen zijn ze het er over eens: het klimaat vraag om actie. Om 11u30 verzamelen ze op de Markt van Geraardsbergen. 

Een afgevaardigde leerling per school zal een klimaatspeerpunt overhandigen aan het college van burgemeester en schepenen. In de voorafgaande les krijgen alle 3.000 leerlingen duiding aan de hand van een educatief filmpje. Leerlingen die niet mee op straat willen komen, kunnen op school blijven.

Maar liefst alle lagere én secundaire scholen in Geraardsbergen hebben reeds vorig jaar het klimaatcharter, ‘De Bende van Geraardsbergen’, ondertekend. Op de scholen worden tal van klimaatacties voorbereid en uitgewerkt. Gedurende twee schooljaren kunnen ze daarbij rekenen op educatieve en logistieke ondersteuning van de provinciale dienst MOS (Milieuzorg op School) en de stadsdiensten.