foto Danny Cantaert

In Zottegem heeft het nieuwe schepencollege zich officieel voorgesteld. Jenne De Potter en Matthias Diependaele gaan mekaar na 3 jaar afwisselen als burgemeesters. Beiden willen van Zottegem een aantrekkingspool maken in de regio. Er komt een nieuw mobiliteitsplan en de strijd tegen zwerfvuil blijft een prioriteit. Met de slogan "We zijn allemaal van Zottegem", willen ze ook met de oppositie samenwerken. Hieronder stellen we alle schepenen even voor op de MIG-website.

Jenne De Potter (39 - CD&V) en Matthias Diependaele (39 - N-VA) delen de sjerp. Jenne van 2019 tot en met 2021. Matthias van 2022 tot en met 2025. Zij nemen ook de bevoegdheden Algemene leiding en coördinatie, Politie, Brandweer, Veiligheid, College en Briefwisseling op zich.De eerste schepen in het college wordt Evelien De Both (32 - N-VA) met de bevoegdheden Verkiezingszaken, Ontwikkelingssamenwerking, Patrimonium, Lokale economie, Middenstand, Feestelijkheden en Personeelsbeleid.Tweede schepen is Leen Goossens (39 - CD&V) en bevoegd voor Financien/Kerkfabriek, Leefmilieu, Groenonderhoud en Landbouw.De derde schepen wordt Lieselotte De Roover (33 – CD&V) bevoegd voor Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Burgerlijke stand & bevolking.Vierde schepen is Brecht Cassiman (31 – N-VA) met de bevoegdheden Sport, AGB, Digitalisering, Communicatie, Toerisme en Citymarketing.Matthias Diependaele is de eerste drie jaar van de legislatuur als vijfde schepen bevoegd voor Verkeer en Mobiliteit, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Deelgemeenten en Dierenwelzijn. Hij wordt vanaf 2022 opgevolgd door Evert De Smet (38 – N-VA).De zesde schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt Peter Vansintjan (56 – CD&V) die daarnaast ook nog de bevoegdheden Sociale zaken, Senioren, Tewerkstelling en Huisvesting krijgt. Na 3 jaar neemt Jenne De Potter deze bevoegdheden over.