De brandweer van Geraardsbergen blijft in opspraak komen. Dit keer is dat door de postoverste Bert De Clercq. Hij vergeleek sommige van zijn manschappen met IS-strijders en nazi's. Dat deed hij tijdens een speech op een feest van de brandweermannen. Volgens hem verspreiden sommigen 'fake nieuws' om het korps te ontwrichten. "Ik verwijs naar de heersende tendens, waarbij verschillende democratische basisprincipes worden geschonden", zegt De Clercq. "Onder andere het recht van verdediging en het recht op meningsuiting, wat mij doet denken aan periodes waarin fascistisch bewind werd uitgevoerd. Ik klaag in mijn speech zeker niet aan dat personen voor hun rechten opkomen of gebreken blootleggen, wel dat de maatschappelijke verzuring ook binnen onze brandweergroep meer en meer greep krijgt. Ook dat er steeds maar over rechten gesproken wordt, doch niet over plichten. Het is bovendien zeer gemakkelijk iets of iemand af te breken, en daarna weigeren zelf initiatief te nemen of mee te helpen aan heropbouw of verbetering", aldus de postoverste. "We moeten samen problemen bespreken en samen zoeken naar oplossingen." 

Oorzaak van de heisa is de invoering van het nieuwe oproepsysteem waarbij sommige brandweermannen minder opgeroepen worden, doordat ze verder van de kazerne wonen. Volgens De Clercq heeft hij de problemen met het oproepsysteem al meerdere malen aangekaart binnen het zonebestuur, waar men ook aan het zoeken is naar oplossingen die grotendeels tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de manschappen. "Anderzijds mag niet vergeten worden dat de burgers recht hebben op de snelste hulpverlening. Dat een hulpbehoevende langer moet wachten omdat een brandweerman er tot 15 minuten over doet om de kazerne te bereiken kan volgens mij niet de bedoeling zijn."