In Ninove zijn schuilhutten gevonden. Dat gebeurde tijdens het archeologisch onderzoek dat er bezig is op de toekomstige industriezone Doorn Noord.

De diep uitgegraven schuilhutten dateren uit de 19e eeuw. Daarin werd een haard aangelegd voor het koken van eten. Een 6-tal soldaten konden zich schuilhouden in de ondergrondse hutten. Die lagen een 2-tal meter onder het huidige maaiveld. Binnenin de kuilen zijn in de wanden steeds bankjes uitgegraven, waarop de soldaten konden uitrusten. Er zijn geen sporen van planken teruggevonden, hoewel deze achteraf verwijderd kunnen geweest zijn. Het is ook duidelijk dat de hutten na hun gebruik snel zijn opgevuld. In een van de hutten werd een muntje van koning Leopold I gevonden, wat doet vermoeden dat de kampen dateren uit 1838.

(lees verder onder de foto)

De schuilkelder kan je digitaal bekijken via deze link