Er komt geen herverdeling van het gemeentefonds. Dat fonds verdeelt de toelagen per gemeenten. Enkele steden, waaronder Geraardsbergen en Ninove, hadden een klacht ingediend bij het Grondwettelijk Hof over de manier waarop de subsidies verdeeld worden. Onder andere centrumsteden en kustgemeenten zouden volgers de klagers te hoge bijdragen krijgen. Maar het hof geeft de klagende gemeenten ongelijk.

Ter vergelijking: Geraardsbergen krijgt per inwoner 246 euro en Ninove 215 euro. Bij steden als Gent (1.257 euro), Antwerpen (1.233 euro) en Aalst (420 euro) is dit beduidend hoger. 

Volgens het Hof tonen de gemeenten op dit ogenblik niet voldoende aan dat de financieringsbehoeften gewijzigd zijn ten opzichte van het bestaande financieringsmechanisme dat gebaseerd is op gegevens uit midden de jaren ‘90. Het Grondwettelijk Hof gaat hiermee in tegen de grondwettigheidskritieken die eerder geformuleerd werden door de Afdeling Wetgeving van de Raad van State.