Alle sociale diensten van de stad Ninove vind je voortaan op een nieuwe website: sociaalhuisninove.be .Je vindt er alle informatie over de diensten, hun werking en contactgegevens. De website is opgebouwd rond verschillende thema’s en er is ook online hulpverlening via een chat voorzien.

Intussen wordt er in Ninove gebouwd aan één groot nieuw Sociaal Huis in de Burchtstraat. In 2020 moet de bouw klaar zijn.