Ninove is voortaan het centraal punt van het provinciaal volwassenenonderwijs. Maandag werd de hoofdzetel onder de naam PCVO-Groeipunt plechtig geopend in de gebouwen van het PTI in Ninove. De centra voor volwassenenonderwijs PCVO Dender en Schelde en PCVO VIVA smelten samen tot PCVO Groeipunt.

Het nieuwe fusiecentrum PCVO Groeipunt zal op ICT na, geen overlappend aanbod hebben. Het is de bedoeling om de regionale spreiding maximaal te behouden en het huidige aanbod verder te zetten.