De stad Ninove wil overlastgedrag door jongeren verminderen. Zo komt er een repressieve aanpak voor jongeren die gekend zijn bij de politie en een preventieve voor wie de eerste keer tegen de lamp loopt. Met het NERO-project gaat de stad zowel jongeren als hun ouders begeleiden.

Een jongere die wordt betrapt op feiten van overlast wordt door de politie naar het commissariaat vervoerd. Het gaat daarbij over inbreuken tegen het vernieuwde GAS-reglement, dat vanaf 1 september in werking zal treden. Tegenover deze rit met de combi staat een retributie van 100 euro. Die vergoeding moet echter niet worden betaald indien zowel de jongere als zijn of haar ouders zich aan enkele constructieve afspraken houden die worden opgemaakt in samenspraak met de stad in het kader van het NERO-project.