De erfgoedraad van Ninove gaat een prijs uitreiken voor onroerend erfgoed. Een gerestaureerde gevel, plaatsing van een monument of de aanleg van een archeologische site komen in aanmerking. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. De winnaar maakt kans op 2.000 euro, de laureaat op 1.000 euro. 

Om deel te kunnen nemen, moet het project in handen zijn van een privépersoon of -vereniging en gevestigd zijn in Ninove. Alle projecten die sinds 1 oktober 2013 gerealiseerd zijn, komen in aanmerking.

Een jury van vijf experten bepaalt de winnaar en de laureaat aan de hand van verschillende criteria. Kandidaturen voor de eerste editie moeten voor 1 oktober 2018 ingediend worden. Het volledige reglement en inschrijvingsformulier vind je op ninove.be of kan je verkrijgen bij de dienst cultuur in het oud stadhuis (Oudstrijdersplein 6, Ninove).