De provincie Vlaams-Brabant trekt 40.000 euro uit voor het herstel van twee beken in Bever. Het gaat over de Beverbeek (Plasbeek) en de Poreelbeek. De oevers van de beek zijn sinds de overstromingen in juni beschadigd. En daardoor riskeren opnieuw woningen onder te lopen langs de Plaats.

"Tegelijkertijd wordt er ook een nieuw vuilrooster geplaatst dat minder gevoelig is voor verstoppingen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast sterk af", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. Beide beken zijn sinds eind 2014 eigendom van de provincie Vlaams-Brabant.